Wyniki i realizacja projektów

Sprawdź wyniki na liście

Raport z konsultacji społecznych

Kontakt do realizatorów

Lista kontaktów do realizatorów zadań - KLIKNIJ TUTAJ

Realizacja projektów - sprawdź, na jakim etapie jesteśmy

Realizacja do sierpnia 2023

S048KA | Szlak ulicy Piotrkowskiej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: jednostką odpowiedzialną za realizację jest ŁCW, przygotowywana jest umowa na udzielenie dotacji celowej
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: zawarcie umowy z Łódzkim Centrum Wydarzeń
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Biuro Promocji i Nowych Mediów
Termin realizacji zadania: 15.11.2023
S049KA | Szlak śródmiejskich fabryk
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: jednostką odpowiedzialną za realizację jest ŁCW, przygotowywana jest umowa na udzielenie dotacji celowej
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: zawarcie umowy z Łódzkim Centrum Wydarzeń
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Biuro Promocji i Nowych Mediów
Termin realizacji zadania: 15.11.2023
W181ST | Gra miejska dla mieszkańców Stoków-Sikawy-Podgórza
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: rozeznanie rynku wśród potencjalnych wykonawców
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Trwają ustalenia z wykonawcą.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Przygotowywanie dokumentacji do zapytania szacunkowego.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Biuro Promocji i Nowych Mediów
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
G022CH | Tablice informacyjne o dokarmianiu ptactwa wodnego na Stawach Jana
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przeprowadzono uzgodnienia z wnioskodawcą. Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na tablice edukacyjne.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na tablice edukacyjne.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Wybrano Wykonawcę i wystawiono zlecenie montażu tablicy edukacyjnej.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Trwa dostawa i montaż tablic.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
G024CD | Tablice edukacyjne o dokarmianiu ptactwa wodnego na Młynku
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przeprowadzono uzgodnienia z wnioskodawcą. . Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na tablice edukacyjne.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na tablice edukacyjne.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Wybrano Wykonawcę i wystawiono zlecenie montażu tablicy edukacyjnej.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Trwa dostawa i montaż tablic.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
G025RU | Tablice edukacyjne o dokarmianiu ptactwa wodnego na Stawach Stefańskiego
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przeprowadzono uzgodnienia z wnioskodawcą. Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na tablice edukacyjne.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na tablice edukacyjne.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Wybrano Wykonawcę i wystawiono zlecenie montażu tablicy edukacyjnej.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Trwa dostawa i montaż tablic.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
G028CH | Super zjeżdzalnia na Stawach Jana
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przeprowadzono uzgodnienia z wnioskodawcą. Przygotowanie postępowania na dokumentację kosztorysowo-projektową oraz zlecenie mapy do celów projektowych
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Postępowanie przetargowe na zakup pojazdu do pielęgnacji zieleni nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Przygotowano i ogłoszono postępowanie na dokumentację kosztorysowo-projektową oraz zrealizowane zlecenie mapy do celów projektowych. Wybrano Wykonawcę i wystawiono zlecenie wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Przekazano koncepcję projektową celem dokonania uzgodnień z poszczególnymi jednostkami UMŁ zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Kontynuacja wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie 15 lipca 2023 r.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Otrzymano od Wykonawcy dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy placu zabaw. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - rozbudowy placu zabaw. Rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy na wykonanie robót budowlanch - rozbudowy placu zabaw.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin realizacji zadania: 30.11.2023
G088RU | Ławki sensoryczne na Stawach Stefańskiego
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przeprowadzono uzgodnienia z wnioskodawcą. Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na ławki sensoryczne.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na ławki sensoryczne. Trwa rekonesans rynku pod względem wzoru ławek, ich innowacyjności i efektywności.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Wybrano Wykonawcę i wystawiono zlecenie montażu ławek sensorycznych.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Dostarczono ławki sensoryczne - trwa procedura odbioru.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
G092CD | Ławki sensoryczne w Parku na Młynku
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przeprowadzono uzgodnienia z wnioskodawcą. Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na ławki sensoryczne.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na ławki sensoryczne. Trwa rekonesans rynku pod względem wzoru ławek, ich innowacyjności i efektywności.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Wybrano Wykonawcę i wystawiono zlecenie montażu ławek sensorycznych.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Dostarczono ławki sensoryczne - trwa procedura odbioru.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
G093CH | Ławki sensoryczne na Stawach Jana
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przeprowadzono uzgodnienia z wnioskodawcą. Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na ławki sensoryczne.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Trwa przygotowanie procedury do ogłoszenia postępowania na ławki sensoryczne. Trwa rekonesans rynku pod względem wzoru ławek, ich innowacyjności i efektywności.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Wybrano Wykonawcę i wystawiono zlecenie montażu ławek sensorycznych.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Dostarczono ławki sensoryczne - trwa procedura odbioru.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
B045TW | Strażnik bliżej nas - czysty i bezpieczny Teofilów
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Straż Miejska
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
G079CD | Dodatkowe patrole Straży Miejskiej na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Straż Miejska
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
L058 | Łódź bez Smogu
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: realizowane są dodatkowe patrole
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Straż Miejska
P049MM | Postawmy na bezpieczeństwo-osiedle Józefa Montwiłła-Mireckiego
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Straż Miejska
Termin realizacji zadania: 15.10.2023
W053NR | Postawmy na bezpieczeństwo - osiedle nr. 33
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Fotopułapka, likwidacja dzikich wysypisk.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Fotopułapka została zamontowana od 23.03.2023, likwidacja dzikich wysypisk.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Fotopułapka została zamontowana od 23.03.2023, likwidacja dzikich wysypisk.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Straż Miejska
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
L010 | Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Wydział Edukacji przygotowuje wniosek finansowy polegający na przesunięciu środków do budżetu placówki. Wybrano projektanta, w trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po przesunięciu środków do budżetu placówki, zostanie podpisana umowa.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Placówka jest w trakcie przygotowania dokumantacji projektowo-kosztorysowej.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Trwa przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Edukacji
Termin realizacji zadania: 31.12.2023
L014 | Na dziedzińcu i w ogrodzie uczymy się o przyrodzie - remont dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 56
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Wydział Edukacji przygotowuje wniosek finansowy polegający na przesunięciu środków do budżetu placówki placówka czeka na decyzję wsprawie wyciecia drzewa.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Placówka wybrała projektanta,który przygotował dokumentację projektowo-kosztorysową.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Jednostka ogłosiła przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Jednostka ogłosiła postępowanie o przeprowadzeniu udzieleniu zamówienia publicznego.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Edukacji
Termin realizacji zadania: 31.12.2023
L041 | Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3 Al. Harcerzy Zatorowców 6
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Wydział Edukacji przygotowuje wniosek finansowy polegający na przesunięciu środków do budżetu placówki.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Placówka wybrała projektanta,który przygotował dokumentację projektowo-kosztorysową.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Jednostka ogłosiła przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Jednostka ogłosiła postępowanie o przeprowadzeniu udzieleniu zamówienia publicznego.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Edukacji
Termin realizacji zadania: 31.12.2023
L047 | Strefa zajęć i relaksu na boisku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Wydział Edukacji przygotowuje wniosek finansowy polegający na przesunięciu środków do budżetu placówki.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Placówka jest w trakcie przygotowania dokumantacji projektowo-kosztorysowej.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Jednostka ogłosiła postępowanie o przeprowadzeniu udzieleniu zamówienia publicznego.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Edukacji
Termin realizacji zadania: 31.12.2023
L081 | Sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Wydział Edukacji przygotowuje wniosek finansowy polegający na przesunięciu środków do budżetu placówki.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Placówka wybrała projektanta,który przygotował dokumentację projektowo-kosztorysową.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Jednostka ogłosiła przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podjęte działania w terminie lipiec- sierpień 2023: Jednostka ogłosiła postępowanie o przeprowadzeniu udzieleniu zamówienia publicznego.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Edukacji
Termin realizacji zadania: 31.12.2023
Kontakt