Fundusz Wkładów Własnych


 • Chcemy wesprzeć organizacje w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 • W 2022 roku przeznaczamy na to 200 tys zł.

Możesz złożyć wniosek:

 • Jeśli Twoja organizacja realizuje już zadanie dofinansowane ze źródeł zewnętrznych
 • Jeśli starasz się o dofinansowanie (warunkiem jest złożony projekt). !!
 • Pamiętaj tylko, że do momentu rozpoczęcia oceny merytorycznej w miejskim konkursie, decyzja o finansowaniu powinna być już podjęta.

NABÓR

 • Otwarcie składania ofert: luty 2022r.
 • Konkurs prowadzony jest w comiesięcznym naborze.
 • Ostatni termin to 30 września 2022r. (chyba, że środki rozdysponowane zostaną wcześniej !!).

Dotychczas wsparliśmy m.in. projekty:

 • edukacyjne dla dzieciaków i seniorów,
 • wspierające mniejszości  i osoby zagrożone wykluczeniem,
 • utrwalające pamięć o włókienniczej Łodzi,
 • aktywizujące różne grupy mieszkańców.

Fundusz obejmuje wszelkie działania realizowane na terenie Łodzi, a także organizacje dotyczące Łodzi bądź jej mieszkańców. Mogą być to różnego rodzaju warsztaty, imprezy sportowe, aktywności promujące kulturę i sztukę, wydarzenia związane z historią naszego miasta, publikacje, a także wiele innych przedsięwzięć.

Zależy nam na tym, by organizacje brały udział w konkursach na środki zewnętrzne. Fundusz wkładów własnych jest swego rodzaju "dźwignią zamachową" służącą do tego, żeby organizacje realizowały w Łodzi różnorodne projekty.

Jednym z wnioskodawców poprzedniej edycji konkursu na dofinansowanie zewnętrzne jest Łukasz Haruba, przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orientuś” Łódź i organizator projektu Łódzkie Biegi Górskie: - Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz z Funduszu Wkładów Własnych proponowanych przez UMŁ, organizacje mogą otrzymać łącznie nawet 100% dofinansowania.


Aplikujesz? Pamiętaj, że:

 • Możesz wnioskować maks. o 40% wartości danego projektu (nie więcej jednak niż 25 tys. zł).
 • Wkład własny możesz uzyskać jedynie do projektu, który został wybrany w otwartym naborze.
 • Kwota wkładu własnego o jaki występujesz powinna być adekwatna do budżetu projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.
 • Jeśli projekt ze źródeł zewnętrznych rozpoczął się wcześniej, w ofercie do Miasta uwzględnij jedynie działania przewidziane do realizacji po rozstrzygnięciu konkursu z budżetu Miasta Łodzi.
 • Dofinansowania są jednoroczne, więc otrzymane środki będą przeznaczone do wykorzystania do końca bieżącego roku.

 

Więcej podpowiedzi znajdziesz na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami


Kontakt