Obowiązki osoby dorosłej

OBOWIĄZKI OSOBY PEŁNOLETNIEJ

DOWÓD OSOBISTY - MUSI mieć każda pełnoletnia osoba, która mieszka w Polsce. Dowód MOŻE mieć też osoba, która posiada obywatelstwo polskie i nie ma jeszcze 18 lat. Dowód potwierdza Twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie), potwierdza Twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą).

Jak wyrobić dowód osobisty?

Potrzebujesz czytelnie wypełniony i podpisany wniosek, jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (powiedz fotografowi, że potrzebujesz zdjęcia do dowodu osobistego), na żądanie organu, jeżeli pojawią się niezgodności w danych skróconego odpisu aktu urodzenia, skróconego odpis aktu małżeństwa, orzeczenia sądu, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie, w przypadku wymiany dowodu osobistego do wglądu dotychczasowy dowód osobisty.

Gdzie wyrobić dowód osobisty?

 Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania a na terenie miasta Łodzi w miejscach:

 • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera)
 • Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź:
  - Zachodnia 47,
  - Politechniki 32,
  - Krzemieniecka 2b,
  - Piotrkowska 153,
  - Piłsudskiego 100.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składasz nie wcześniej niż na 30 dni przed datą ukończenia 18 roku życia. Dowód odbierasz osobiście w miejscu złożenia wniosku. Okres oczekiwania na wydanie dowodu osobistego może wynosić do 30 dni. Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłat. Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania, chyba że nastąpiła zmiana danych zawartych w dokumencie wówczas należy go wymienić wcześniej ( np. w przypadku zmiany nazwiska).

Więcej na:

E-DOWÓD – dokument, stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. Z dowodem osobistym można podróżować bez paszportu do krajów Unii Europejskiej, a także tych które pozwalają przekraczać granice bo uznają go za dokument podróżny, na przykład kraje strefy Schengen. E-dowód nie jest dowodem w komórce. To plastikowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną.  Dodatkowo, dzięki aplikacji mObywatel zawsze i wszędzie mamy dostęp do swojej mTożsamości, czyli odzwierciedlenia wszystkich danych z dowodu osobistego.

E-dowód umożliwia m. in.:

 • logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Szanuj swój dowód osobisty i chroń przed kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem!

E-dowód możesz zawiesić – jeśli jednak go gdzieś zagubisz – oraz cofnąć jego zawieszenie – gdy go odnajdziesz!

Zgłoś zagubienie lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.Gov.pl a w przypadku pobytu za granicą- w konsulacie

Gdy skorzystasz z e-usługi twój e-dowód zostanie unieważniony od razu!

Jeśli ukradziono Twój e-dowód, zgłoś to policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz rachunku bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Znalazłeś cudzy dowód osobisty? Niezwłocznie przekaż ten dokument organowi dowolnej gminy, policji, innemu organowi administracji publicznej (np. Poczcie Polskiej - poprzez wrzucenie dowodu do skrzynki pocztowej)!

Kontakt