Urząd Skarbowy/Rozliczenia podatkowe

URZĄD SKARBOWY/ROZLICZENIE PODATKOWE PIT 1%

W urzędzie skarbowym:

 • złożysz deklarację podatkową (forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych),
 • otrzymasz zaświadczenie o wysokości swoich zaległości podatkowych,
 • poinformujesz o zmianie np. miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • uzyskasz wiedzę z zakresu prawa podatkowego,
 • dokonasz w kasie dopłaty do rozliczenia.

Można rozliczyć się w sposób tradycyjny, składając lub wysyłając wydrukowany formularz.

 • Rozliczenie podatkowe – jeśli pracujesz bądź pracowałaś/pracowałeś, raz na rok masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe czyli rozliczyć się w urzędzie skarbowym z podatku, który płaciłaś/płaciłeś. Twój podatek trafia do budżetu Państwa.
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochodu nie stanowią:

 • alimenty,
 • świadczenia z tytułu usamodzielniania (pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie),
 • świadczenie z pomocy społecznej (np. zasiłki celowe lub okresowe).

Do złożenia PIT potrzebny jest PESEL. Jeśli nie masz dochodu, nie masz obowiązku składania deklaracji podatkowej. Od sierpnia 2019 roku obowiązuje tzw. zerowy PIT dla młodych, czyli zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

Możliwość skorzystania z zerowego PIT dla młodych przysługuje  tylko  gdy przychód pochodzi z pracy (ze stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy) lub z umów zleceń. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna zależy od wynagrodzenia brutto.

Pamiętaj, aby przed złożeniem zeznania podatkowego przez Internet sporządzić kopię dla własnego użytku, jest to jedyny dowód potwierdzenia złożenia zeznania ( a w przypadku wysłania pocztą- za potwierdzeniem nadania) !

E-URZĄD SKARBOWY - umożliwia Ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu.

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

www.pit.pl – tu znajdziesz informacje o zasadach zeznawania podatkowego oraz ogólnie o systemie podatkowym w Polsce.

1% PODATKU - możesz ofiarować na potrzeby tzw. organizacji pożytku publicznego, aby odpisać tę kwotę w składanej deklaracji podatkowej, powinieneś:

 • wybrać organizację – musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP) ngo.pl,
 • nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji,
 • jeśli składając zeznanie podatkowe, skorzystasz ze specjalnego programu komputerowego, organizację pożytku publicznego wybierzesz z gotowej listy. Jeśli PIT wypełniasz odręcznie, w rubrykę wpisz numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Znajdziesz go na stronie internetowej danej organizacji lub w wykazie OPP na stronie: bazy.ngo.pl
Kontakt