PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Łukasz Prykowski

 

ul. Tuwima 10, I piętro, pok. 116

tel. (42) 638-55-65

e-mail: l.prykowski@uml.lodz.pl

 

 


Czym się zajmuję?

 • koordynuję współpracę Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi;
 • współtworzę standardy współpracy (np. zasady ogłaszania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert, zasad uzyskania preferencyjnego najmu i użyczenia lokali dla NGO);
 • kreuję politykę informacyjną dla NGO;
 • wspieram partnerską współpracę pomiędzy miastem a III sektorem;
 • przewodniczę posiedzeniom Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (czyli ciała doradczego Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowym);
 • pomagam w rozwiązywaniu spraw problemowych pomiędzy NGO a Urzędem.

W czym mogę pomóc?

           Możesz kontaktować się ze mną, jeśli:

 • potrzebujesz informacji o możliwościach i narzędziach współpracy z miastem;
 • chcesz nawiązać współpracę z Urzędem  (np. tworząc partnerski projekt, angażując się w praca ciała dialogu), a nie wiesz do kogo się zwrócić i gdzie szukać informacji;
 • jeśli masz pomysł na usprawnienie narzędzi/sposobów współpracy Miasta z NGO;
 • jeśli spotkały Cię trudności we współpracy z urzędem i potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu;
 • jeśli chcesz nawiązać współpracę z ciałami dialogu bądź Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

 

Dowiedz się więcej o mnie

Od ponad 10 lat pracuje w obszarze partycypacji społecznej. Współtworzyłem pierwszy Regulamin Konsultacji Społecznych dla Łodzi, inicjowałem wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego w Łodzi oraz przewodniczyłem zespołowi, który opracował zasady jego pierwszej edycji.

Inicjowałem i współtworzyłem nowe narzędzia aktywizacji obywatelskiej (np. Miejski Program Mikrograntów, Fundusz Wkładów Własnych dla NGO, zasady pracy Komisji Dialogu Obywatelskiego). Współtworzyłem akty prawne regulujące politykę lokalową dla NGO, zasady przeprowadzania i ogłaszania konkursów ofert czy Wieloletni Program Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2023

Kontakt