Rzeki i zbiorniki wodne

Znajdziesz tu informacje z zakresu pielęgnacji środowiska wodnego. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat łódzkich rzek - obecnie pochowanych w większości pod powierzchnią miasta. Wielu ludziom trudno skojarzyć Łódź z niegdysiejszą obfitością rzek i cieków wodnych, faktem jednak jest, że właśnie te zapomniane cieki wodne były przyczyną rozwoju miasta i to między innymi dzięki nim Łódź stała się jednym z największych ośrodków przemysłu lekkiego w tej części Europy.

Kontakt