Program Łódzka Karta Bez Barier to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Posiadacze Łódzkiej Karty Bez Barier mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy, poprzez okazanie Karty w punktach wskazanych przez partnerów projektu.

 

Składanie wniosków, jak i wydawanie Kart odbywa się w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Zachodniej 47, pok. 18 na parterze, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z Regulaminem wydawania i użytkowania Łódzkiej Karty Bez Barier składając wniosek wnioskodawca zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym wnioski przesyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie są rozpatrywane. Zgodnie z ww. regulaminem odbioru Karty dokonuje wnioskodawca. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości osobistego odbioru Karty, może tego dokonać w jego imieniu inna osoba - na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości. Dane osoby upoważnionej tj. imię i nazwisko należy zamieścić na drugiej stronie wniosku o wydanie Łódzkiej Karty Bez Barier.

W przypadku pobierania wniosku ze strony, należy również pobrać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oba formularze dostępne w zakładce wniosek o wydanie karty

Kontakt