Budżet obywatelski

Łódzki Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Łodzi w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Oznacza to, że: mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji oraz Komisję Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, a także opiniowane przez Rady Osiedla; projekty, które uzyskały pozytywną ocenę poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie; w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

Dzięki zaangażowaniu w kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego, Łodzianie aktywnie zmieniają swoje najbliższe otoczenie.

Jednym z rodzajów realizowanych zadań są projekty prośrodowiskowe - np. odnowa parków i zieleńcy, dodatkowe kosze na śmieci, inicjatywy dedykowane zwierzętom. Szczegółowe informacje znajdziesz, klikając w link poniżej i wybierając nad wyświetlaną mapą kategorię "tereny zielone i ochrona środowiska".

Zapoznaj się z danymi dotyczącymi edycji 2021 Budżetu Obywatelskiego.

Kontakt