Projekty infrastrukturalne UE

Duża część projektów unijnych realizowanych przez Miasto ma w sobie aspekt środowiskowy. Termomodernizacja budynków, rewitalizacja przestrzeni publicznych, w tym parków, poprawa jakości wód, rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego - wszystkie te działania bezpośrednio lub pośrednio wpływają na nasze otoczenie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Kliknij w link poniżej, a następnie w zakładce "typ projektu" wybierz "środowisko".

Kontakt