Kierowca niepełnosprawny

Wydawanie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wydawaniem karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością zajmuje się Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ( ul. Lecznicza 6).

Przejdź do informacji o sposobie załatwienia sprawy > Wydawanie Identyfikatora typu "C"

Identyfikator upoważnia do postoju na ulicy Piotrkowskiej.

Informacje o sposobie uzyskiwania identyfikatora oraz potrzebnych dokumentach dostępne są na stronie:

Identyfikator typu C upoważniający do postoju na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego


Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej - wyznaczanie koperty w miejscu zamieszkania

Osoba z niepełnosprawnością, która chce uczynić określone miejsce przed blokiem/budynkiem w miejscu zamieszkania miejscem parkingowym dla osoby z niepełnosprawnością, musi w pierwszej kolejności ustalić, kto zarządza ruchem na drodze, przy której znajduje się wybrane miejsce na „kopertę”.

Można to zrobić:

  • telefonicznie, dzwoniąc do Zarządu Dróg i Transportu 42 638-49-11, 42 272 65 83
    42 272 65 84
  • drogą mailową zdit@zdit.uml.lodz.pl
  • osobiście udać się do instytucji Zarząd Dróg i Transportu Łódź, ul. Piotrkowska 173

Trzeba precyzyjnie określić, w którym miejscu według własnej oceny istnieje potrzeba wyznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego dla osoby z niepełnosprawnością – tylko wtedy otrzyma się dokładną odpowiedź na pytanie, kto zarządza ruchem na danej drodze. To najważniejsza informacja, ponieważ w zależności od kategorii drogi w danej lokalizacji ruchem może zarządzać prezydent miasta lub - w przypadku dróg wewnętrznych - zarządca tej drogi lub terenu, zarząd osiedla, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, itp.

Jeżeli terenem zarządza prezydent miasta należy sporządzić wniosek zawierający informacje na temat lokalizacji wybranego miejsca parkingowego, wraz z uzasadnieniem takiej potrzeby i złożyć go w Zarządzie Dróg i Transportu. Do złożenia wniosku nie jest wymagana karta parkingowa, ale jej kopia dołączona do wniosku może stanowić dodatkowe uzasadnienie.

Dodatkowe informacje

W przypadku miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, wyznaczanych poza drogami publicznymi, np. wewnątrz osiedla, decyzję o ich utworzeniu podejmuje zarządca terenu lub jego właściciel. W związku z powyższym, osoba z niepełnosprawnością posiadająca kartę parkingową, ubiegająca się o wyznaczenie „kopert”, może wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściciela danego terenu, np. do wspólnoty mieszkaniowej. To do wspólnoty (bądź władz spółdzielni mieszkaniowej) będzie należeć decyzja o utworzeniu nowych miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, stosownie do złożonych wniosków i potrzeb.

Kontakt