Przewóz niepełnosprawnych

Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych świadczy przewozy specjalne dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Łódź od ponad 20 lat.

ZPON dysponuje 20 pojazdami w pełni przystosowanymi do przewodu niepełnosprawnych pasażerów, w tym 16 samochodami wyposażonymi w windę do załadunku osób na wózkach inwalidzkich.

Usługi świadczone są non profit, przez siedem dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00, w systemie „drzwi w drzwi”.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1397&Przew%C3%B3z+os%C3%B3b+niepe%C5%82nosprawnych

Kontakt