MPK

Wniosek o wydanie biletu specjalnego

Pobierz wniosek o wydanie biletu specjalnego

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania biletu specjalnego, przysługujących ulgi i dokumentów na jakich podstawie jest wydawany, znajduje się na stronie internetowej MPK. Informacja otworzy się w nowym oknie. 

Kontakt