Panel obywatelski w pigułce

Panel Obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania ważnych dla miasta decyzji przez losowo wyłonioną grupę mieszkanek i mieszkańców, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne wszystkich łodzian. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację miasta. Należy więc uwzględnić takie cechy demograficzne, jak płeć, wiek, wykształcenie czy dzielnica zamieszkania. Istotnym jest również, by panelistki i paneliści reprezentowali różnorodne poglądy oraz punkty widzenia w dyskutowanym temacie. Dzięki temu jesteśmy w stanie w zdiagnozować zróżnicowane potrzeby mieszkanek i mieszkańców.

Celem panelu jest wspólne wypracowanie rekomendacji - "zaleceń", w jaki sposób miasto powinno rozwiązać omawiane problemy czy zaspokajać potrzeby mieszkających w nim ludzi. By jednak do tego doszło, rekomendacje muszą pozostać w zgodzie z panującymi przepisami prawa czy planami zagospodarowania. Jak pogodzić potrzeby mieszkanek i mieszkańców ze skomplikowanymi zasadami funkcjonowania miasta? By temu sprostać, potrzeba długich miesięcy pracy oraz udziału wielu osób.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu w pierwszy łódzki panel obywatelski "Zieleń w mieście", od dwóch lat z dumą obserwujemy "zielone" zmiany zachodzące w Łodzi i wiemy, że każda chwila spędzona na jego przygotowaniu była tego warta!

W listopadzie 2022 roku wystartował II Łódzki Panel Obywatelski, którego realizacja pomoże odpowiedzieć na pytanie: "W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku".

 

 

Kontakt