W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?

II Panel Obywatelski, którego celem jest wypracowane rekomendacji odpowiadających na pytanie:
"W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?", realizowany jest w duchu Nowej Karty Lipskiej (2019) stymulowania rozwoju miasta współtworzonego przez obywateli, w którym mieszkańcy aktywnie współuczestniczą w życiu miasta i współdecydują o mieście.

Spotkania będą miały dwojaką formę:

- edukacyjną - w formie wykładu, podczas której eksperci i ekspertki w swoich dziedzinach przekażą panelistom i panelistkom wiedzę niezbędną do wypracowania rekomendacji. W tej części przewidziany jest także udział interesariuszy/interesariuszek, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a także będą udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez panelistki i panelistów.

- deliberacyjną - podczas których paneliści i panelistki będą pracować w grupach, celem wypracowania rekomendacji. Każdej z grup będzie przydzielony jeden facylitator. Podczas pracy grupowej zostaną zastosowane metody pracy warsztatowej, by jak najpełniej wykorzystać potencjał panelistów i panelistek biorących udział w projekcie.

 

Spotkania będą transmitowane na żywo, jednocześnie tłumaczone na język migowy. Po spotkaniach, zapis video zostanie wzbogacony o transkrypcję i udostępniony w sieci dla mieszkańców i mieszkanek Łodzi.

Kontakt