II ŁÓDZKI PANEL OBYWATELSKI


11 marca 2023 r. w Fabryce Aktywności Miejskiej rozpoczęły się prace w ramach II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. Uczestnicy panelu wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55 procent do 2030 roku?". Przy udziale ekspertów i ekspertek, interesariuszy i interesariuszek, a przede wszystkim panelistów i panelistek, zostaną wypracowane rekomendacje, których wprowadzenie przyczyni się do redukcji szkodliwej emisji, a tym samym do poprawy jakości powietrza. II Panel Obywatelski organizuje Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wraz z naukowcami-ekspertami z UŁ i Urzędem Miasta Łodzi.

Zakończenie prac II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego

60 panelistów, stanowiących grupę reprezentatywną dla społeczności Łodzi, wspólnie poszukiwało odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55 procent do 2030 roku?" oraz wypracowało rozwiązania na rzecz budowania neutralności klimatycznej miasta.

Za nami spotkania II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego w ramach poniższych bloków tematycznych:

  • Identyfikacja problemu oraz konsekwencje nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie do panelu.”
  • „Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych: w kierunku miasta neutralnego klimatycznie – przegląd dobrych praktyk. Transport w mieście. Gospodarka odpadami w mieście.
  •  „Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych: w kierunku miasta neutralnego klimatycznie – przegląd dobrych praktyk. Budownictwo w mieście. Energetyka w mieście.”

W wyniku prac panelistek i panelistów, ekspertów, interesariuszy oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi wypracowano 96 propozycji rekomendacji z których w wyniku głosowania do wdrożenia zostało wybranych 39. Przejdź do rekomendacji>>>

 


Kontakt