O II Łódzkim Panelu Obywatelskim

Panel Obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Losowo wyłoniona grupa mieszkanek i mieszkańców decyduje o ważnych dla miasta decyzjach, rozstrzyga daną sprawę biorąc pod uwagę dobro wspólne wszystkich łodzian. Grupa odzwierciedla ogólną populację miasta. Należy więc uwzględnić takie cechy demograficzne, jak płeć, wiek, wykształcenie czy dzielnicę zamieszkania. Istotne jest, aby panelistki i paneliści reprezentowali różnorodne poglądy oraz punkty widzenia w dyskutowanym temacie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zdiagnozować zróżnicowane potrzeby mieszkanek i mieszkańców.

Celem panelu jest wspólne wypracowanie rekomendacji - "zaleceń", w jaki sposób miasto powinno rozwiązać omawiane problemy czy zaspokajać potrzeby mieszkających w nim ludzi. By jednak do tego doszło, rekomendacje muszą pozostać w zgodzie z panującymi przepisami prawa czy planami zagospodarowania. Jak pogodzić potrzeby mieszkanek i mieszkańców ze skomplikowanymi zasadami funkcjonowania miasta? By temu sprostać, potrzeba długich miesięcy pracy oraz udziału wielu osób.

II Łódzki Panel Obywatelski „W jaki sposób zredukować szkodliwą emisję gazów cieplarnianych na terenie Łodzi o 55% do 2030 roku?” zostanie przeprowadzony wiosną 2023 roku przez zespół Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z wydziałami UŁ i Łódzkimi organizacjami pozarządowymi. Przy udziale ekspertów i ekspertek, interesariuszy i interesariuszek, a przede wszystkim 60 panelistów i panelistek, zostaną wypracowane rekomendacje dla władz Łodzi, których wprowadzenie przyczyni się do redukcji szkodliwej emisji, a tym samym do poprawy jakości powietrza.

Kontakt