Rekomendacje Panelu

Prezentowane rekomendacje są efektem kilkumiesięcznego procesu prac nad Łódzkim Panelem Obywatelskim „Zieleń w Mieście”. Głosowanie nad rekomendacjami poprzedzał szereg spotkań edukacyjnych. Panelistki i paneliści uczestniczyli w wykładach, podczas których zdobywali niezbędną wiedzę i mieli możliwość zadawania pytań ekspertom.

 

Spośród 75 rekomendacji poddanych pod głosowanie, aprobatę ponad 80% głosujących uzyskały 64 rekomendacje. 11 rekomendacji nie uzyskało wymaganej liczby głosów. Zapraszamy do zapoznania się z owocem prac Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście”!

Rekomendacje panelu

Kontakt