Kto pracował nad panelem?

Za przygotowanie Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście" odpowiadało Biuro Aktywności Miejskiej (wcześniej Biuro ds. Partycypacji Społecznej) Urzędu Miasta Łodzi. Współpracowaliśmy ze wszystkimi komórkami urzędu miasta, które zajmują się tematem przewodnim Panelu, jak również z radnymi miejskimi oraz stroną naukową i społeczną. Postawiliśmy na interdyscyplinarną pracę w grupach, co pozwoliło nam na dyskusję o zagadnieniach związanych z przygotowaniem Panelu z różnych perspektyw.

W przygotowaniu panelu obywatelskiego w Łodzi wzięli udział:

Za samo przeprowadzenie panelu odpowiedzialna była Fundacja Instytut Polityk Publicznych, tzw. "operator", która została wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Z inicjatywą organizacji panelu obywatelskiego w Łodzi wyszli m.in. uczestnicy Szkoły Liderów Miasta Łodzi, Zgierza i Pabianic, która była zorganizowana w 2018 roku przez Fundacją Szkoła Liderów we współpracy z Fundacją Veolia Polska.

Kontakt