Wystąpienia ekspertek i ekspertów

Jaka jest rola ekspertki i eksperta?

Ekspertki raz eksperci są kluczowi dla części edukacyjnej Panelu Obywatelskiego. Ich rolą będzie wprowadzenie panelistki i panelistów w temat panelu oraz przedstawienie go z różnych perspektyw i zaproponowanie możliwe najszerszej palety możliwych rozwiązań. Ważne jest to, aby ekspertki i eksperci pokazywali różne punkty widzenia, jako że proponowane przez nich rozwiązania punktu widzenia różnych nauk mogą być różne, a nawet siebie wykluczające.

Kto może zostać ekspertką lub ekspertem?

Ekspertką lub ekspertem może być każda osoba, która posiada udokumentowany dorobek w temacie panelu. Przede wszystkim mogą to być przedstawiciele:

  • środowiska naukowego o tytułach naukowych, zajmujących się tematyką Panelu,
  • instytucji zajmujących się tematyką Panelu,
  • podmiotów wdrażających rozwiązania związane z tematyką Panelu.

Szczegółowe zasady naboru ekspertek i ekspertów oraz ich zakresu obowiązków zostały opracowane przez Instytut Polityk Publicznych.

Jakie będą zadania eksperta?

Na pierwszych spotkaniach ekspertki i eksperci z dziedzin związanych z tematem panelu opowiadają uczestnikom panelu o możliwych rozwiązaniach w ramach poszczególnych wątków tematycznych panelu. Przede wszystkim ich zadaniem będzie:

  • opracowanie szkicu wystąpienia i uzgodnienie go z operatorem
  • wystąpienie podczas spotkania Panelu
  • udzielanie odpowiedzi na pytania panelistek i panelistów zadawane po wystąpieniu
  • przygotowanie pisemnego podsumowania wystąpienia

Czy można liczyć na jakieś wsparcie?

Tak! Ekspert(ka) przed wystąpieniem weźmie udział w spotkaniu, otrzyma podręcznik ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania wystąpienia i będzie mogła/mógł liczyć na wsparcie operatora.

Kontakt