Harmonogram Panelu

Harmonogram Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście" prezentował się następująco: 

grudzień 2019 Wybór organizacji pozarządowej prowadzącej Panel
grudzień 2019 - styczeń 2020
Nabór panelistek i panelistów
styczeń 2020 Otwarte konsultacje społeczne
luty 2020 Losowanie panelistek i panelistów
luty 2020 Nabór ekspertów
luty 2020 Nabór interesariuszy
marzec - lipiec 2020
Spotkania Panelu
marzec - lipiec 2020 Przekazywanie uwag panelistkom i panelistom na bieżąco przez mieszkańców

lipiec 2020

Prezentacja wyników Panelu
lipiec/sierpień 2020
Przedstawienie rekomendacji Panelu Prezydentowi Miasta Łodzi do wdrożenia
koniec 2020
Ewaluacja

 

PROGRAM SPOTKAŃ PANELU

Spotkania Panelu Obywatelskiego odbyły się od marca do jesieni 2020 r.

Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w sobotę i trwało ok. 7 godzin z przerwą obiadową. Spotkania odbyło się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną kolejne spotkania edukacyjne i deliberacyjne zostały zorganizowane w formie on-line.

SPOTKANIA EDUKACYJNE

SPOTKANIA DELIBERACYJNE / DYSKUSYJNE

SPOTKANIE ROBOCZE ONLINE

 

Kontakt