Podstawy prawne

RODO a Panel Obywatelski

Zgodnie z otrzymaną opinią prawną, panel obywatelski nie może być uznany za formę konsultacji społecznych, ponieważ nie zakłada możliwości nieodpłatnego udziału wszystkich mieszkańców Łodzi na każdym z jego etapów. Efektem tego jest brak możliwości skorzystania z danych osobowych z rejestrów publicznych na potrzebę zaproszenia mieszkańców do udziału w panelu. Oznacza to, że Miasto Łódź musi przeprowadzić otwartą rejestrację mieszkańców zainteresowanych udziałem w nim.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem:

Kontakt