Mikrogranty dla seniorów

EDYCJA 2022 

Konkurs finansowany z budżetu Miasta Łodzi zapewniający bezzwrotne wsparcie finansowe
dla  nieformalnych grup seniorskich oraz organizacji pozarządowych. 

 

W maju 2022 r. wystartowała kolejna edycja konkursu finansowanego z budżetu Miasta Łodzi zapewniającego bezzwrotne wsparcie finansowe do 5 000 zł  na realizację działań dedykowanych osobom 60+

Dzięki formule konkursu o dofinansowanie na realizację działań dedykowanych osobom 60+ mogły ubiegać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również grupy seniorów i międzypokoleniowe, czyli tzw. grupy nieformalne. 

Celem zadania Mikrogranty dla Seniorów 2022 jest wspieranie projektów z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z uwzględnieniem profilaktyki problemów związanych z używaniem alkoholu, w tym:

a) promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;
b) podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
c) działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się oraz osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy;
d) szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;
e) promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej;
f) rozwój i wsparcie aktywności umysłowej oraz sportowo-rekreacyjnej osób starszych, jako alternatywy dla spożywania alkoholu;
g) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.

Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://opus.org.pl/mikrogranty-dla-seniorow-2022 

Wnioski projektów składane są wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert dostępnym na stronie: www.opus.org.pl  

W przypadku problemów związanych z wypełnianiem formularza WNIOSKU za pośrednictwem generatora, zapraszamy do kontaktu z doradcą Centrum Opus, który pomoże z przepisaniem i wysłaniem Waszego projektu.

WAŻNE DATY:

Termin składania wniosków:  do 10.06.2022 do godz. 16:00
Termin rozmów/prezentacji: od 22.06.2022 do 30.06.2022
Okres realizacji projektów: od 1.07.2022 do 15.11.2022
Wnioskowana kwota: do 5 000 złKontakt:

Aleksandra WASILEWSKA awasilewska@opus.org.pl, tel: 504-298-590 - koordynator projektu
Aleksandra RESZKA areszka@opus.org.pl, tel: 531-544-508 - doradca


Konkurs finansowany z budżetu Miasta Łodzi zapewniający bezzwrotne wsparcie finansowe dla nieformalnych grup seniorskich oraz organizacji pozarządowych


SPOTKANIA INFORMACYJNE

Drodzy Państwo, jeśli macie pytania dotyczące konkursu Mikrogranty dla Seniorów  i chcecie porozmawiać o swoich pomysłach zapraszamy na spotkanie informacyjne. 
Spotkanie odbędzie się już 26 maja o godzinie 15:00 w biurze Centrum OPUS (ul. Narutowicza 8/10, Łódź).

Konsultacje pomysłów na wnioski do konkursu Mikrogranty dla Seniorów 2022 odbędą się w dniu 1 czerwca 2022 w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Operatora projektu Centrum Opus przy ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi. 

Wnioski można także skonsultować u doradców Centrum Opus pod numerem tel:  531 544 508 lub 504 298 590. 


Operator projektu - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS:

ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź
tel. 509 899 499
e-mail: opus@opus.org.pl

Informacje o konkursie na stronie Operatora projektu: https://opus.org.pl/mikrogranty-dla-seniorow-2022 

LAUREACI KONKURSU MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2022

INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW - EDYCJA 2022

Kontakt