TELEOPASKA DLA SENIORA - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO W ZASIĘGU RĘKI

Od 2018 roku Urząd Miasta Łodzi zapewnia mieszkańcom Łodzi usługę opiekuńczą w formie teleopieki. 

Projekt kierowany do osób w wieku powyżej 65 roku życia, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia lub przebyte choroby. Każdy z uczestników ma zapewnioną opaskę bezpieczeństwa oraz stałą opiekę centrum monitorującego.

Opaska bezpieczeństwa pozwala użytkownikowi weryfikować podstawowe czynności życiowe tj. temperatura, tętno, saturacja, aktywność fizyczna, ułatwia również zlokalizowanie użytkownika (np. w sytuacji, gdy kontat z nim jest ograniczony lub niemożliwy). Urządzenie umożliwia kontakt z Centrum Teleopieki  24 godziny/dobę np. w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania. Pozwala również komunikować się z opiekunami.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne. 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Oddział ds. Polityki Senioralnej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ
ul. Zachodnia 47, pokój 132
Tel.: 42 638 47 30
e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

ODDZIAŁ DS. POLITYKI SENIORALNEJ - KONTAKT

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
ul. Zachodnia 47, p. 132
Tel.: 42 638 47 30
E-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

Kontakt