Brak ubezpieczenia

BRAK UBEZPIECZENIA

Osoba nie posiadająca ubezpieczenia zdrowotnego zmuszona jest pokrywać samodzielnie wszystkie koszty leczenia!

Sprawdź czy masz ubezpieczenie:

  • eWUŚ  (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) system, który potwierdza prawa pacjenta do  świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. Jest aktualizowany na bieżąco.

Wystarczy, że w  rejestracji podasz numer PESEL i  potwierdzisz tożsamość (np. dowodem osobistym, paszportem, legitymacją  szkolną).

  • profil zaufany ePUAP, wystarczy, że się zalogujesz. Po wejściu do systemu należy kliknąć w zakładkę u góry strony „Ubezpieczony”, następnie „Ubezpieczenia i płatnicy” i tam sprawdzić swój status.
Kontakt