Brak umowy o pracę

BRAK UMOWY O PRACĘ

Praca na czarno” to sytuacja, w której pracownik podejmuje się wykonywania odpłatnej pracy na rzecz określonej firmy, zakładu bez zawarcia z tym podmiotem umowy.

Jest to sytuacja którą pracodawcy wykorzystują w celu minimalizacji kosztów prowadzenia działalności. Osoba pracująca „na czarno” ma możliwość by okres takiego rodzaju świadczenia został uznany jako świadczenie pracy w świetle Kodeksu pracy. Należy w tym celu złożyć pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy. W pozwie należy udowodnić, że w danym okresie świadczona była praca na rzecz pozwanego pracodawcy.  Przy pomocy wszystkich dostępnych dowodów np. zeznań świadków podpisów na liście obecności, potwierdzenia wypłat wynagrodzenia. Ocena wiarygodności przedstawionych dowodów należy oczywiście do sądu, który w orzeczeniu stwierdzi czy w ogóle łączył  strony stosunek prawny, a jeśli tak to czy nosił znamiona umowy o pracę.

Kontakt