Kredyty

KREDYTY/CHWILÓWKI

Aby uniknąć kłopotów finansowych wynikających z zaciągniętego kredytu, powinieneś najpierw realnie ocenić swoje potrzeby.

Nie masz obowiązku bycia bogatym „już teraz”, a próba ucieczki przed brakiem pieniędzy może skończyć się poważnymi kłopotami w przyszłości!

Przed wzięciem kredytu bądź tzw. chwilówki, zastanów się:

  • czy będziesz miał z czego spłacać co miesiąc raty oraz odsetki od kredytu, które będą narastać
  • starannie wybierz bank, który oferuje Ci najlepsze warunki np. najniższą wysokość oprocentowania, brak prowizji itd.,
  • za niespłacone w terminie pożyczki czy chwilówki nie trafimy do więzienia, istnieją jednak sytuacje, w których za długi możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeżeli spłacamy zobowiązania istniejące tylko wobec niektórych wierzycieli
  • niespłacone długi z chwilówek czy kredytów to telefony ponaglające, wizyty windykatorów i komorników, to wszystko powoduje u zadłużonego ogromny stres a w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia
  • jawne uciekanie od spłaty długów może mieć fatalne konsekwencje, dlatego też jeśli w jakikolwiek sposób ukrywasz swój majątek – możesz mieć problemy,
  • w sytuacji zadłużenia przede wszystkim skontaktuj się jak najszybciej z wierzycielem i ustal wspólnie plan spłacania należności. Realizację tego planu trzeba połączyć z równoległym oszczędzaniem pieniędzy! Należy jednak w tym przypadku postępować ostrożnie bowiem jeżeli mamy pewność, że zobowiązanie nie istnieje a „wierzyciel” próbuje odzyskać swoje pieniądze, nie podpisuj oświadczenia o rozłożeniu na raty takiej należności lub o odroczeniu terminu płatności bowiem w tym przypadku potwierdzasz, że zobowiązanie istnieje!!Jeżeli masz wątpliwości, w takiej sytuacji skorzystaj z porady prawnej.
  • jeśli już popadłeś w tarapaty finansowe, tutaj uzyskasz pomoc https://portal-dluznika.pl/

W dobie cyfryzacji i licznych zagrożeń związanych z wyłudzaniem kredytów na cudzy rachunek, chcąc czuć się bezpiecznie, możesz   dowiedzieć się czy inna osoba wykorzystując twoją tożsamość, nie wzięła  pożyczki lub kredytu. Biuro Informacji Kredytowej umożliwia uzyskanie informacji o nowych zapytaniach i wpisach kolejnych pożyczek i kredytów.

Przed wykorzystaniem twojej tożsamości w celu wyłudzenia kredytu możesz  ochronić się korzystając także w Biurze Informacji Kredytowej z Zastrzeżenia Kredytowego. Aktywując  takiego rodzaju zastrzeżenie  wskazujemy instytucjom współpracującym z BIK, że nie  mamy zamiaru zaciągać żadnych nowych zobowiązań. Gdy do podmiotu udzielającego kredytów lub pożyczek, zgłosi się osoba wykorzystująca cudzą tożsamość, nie otrzyma  żadnej pożyczki ani kredytu.

Kontakt