Złóż projekt

W dniach 10 maja - 3 czerwca 2024 r. zapraszamy do składania projektów w ramach XII edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024/2025.

W ramach tegorocznej edycji kwota przeznaczona na realizację projektów wynosi 34 700 000 zł. Z czego pula środków na projekty osiedlowe wynosi 25 700 000 zł a pula środków na projekty ponadosiedlowe wynosi 9 000 000 zł.

Formularz on-line

SKŁADANIE PROJEKTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE!

Projekty można składać w formie elektronicznej od 10 maja 2024 r. roku, od godziny 00:00 do 03 czerwca 2024 r. do godziny 24:00, za pomocą formularza elektronicznego.

Już od godziny 00:00 w dniu 10 maja 2024 roku wypełnisz formularz on-line, który krok po kroku pomoże Ci przygotować zgłoszenie projektu i umożliwi dodanie załączników. Do projektu składanego za pomocą aplikacji należy dołączyć skan lub zdjęcie listy poparcia projektu.

W formie papierowej

SKŁADANIE PROJEKTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE!

Składanie projektu w formie papierowej rozpocznie się w dniu 10 maja 2024 roku, od godziny 8:00 i potrwa do 20 maja 2024 roku do godziny 16:00, wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu będzie można:

1. dostarczyć do punktów informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach:

              - ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110 (w godzinach pracy Urzędu),

              - a także do siedziby Biura Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10 (w godzinach pracy Urzędu).

Formularze papierowe będą również dostępne w wyżej wymienionych miejscach.

2. lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (o ważności przesłanego projektu decyduje data stempla pocztowego). 

Ważne informacje:

 • jeśli masz pytania dotyczące np. możliwości realizacji swojego projektu przygotowaliśmy listę pracowników wydziałów merytorycznych, z którymi możesz kontaktować się w sprawie ewentualnych wątpliwości PRZEJDŹ DO LISTY KONTAKTÓW>>>
 • jeśli nie wiesz jakie koszty szacunkowe podać w projekcie przygotowaliśmy zestawienie przykładowych kosztów najpopularniejszych inwestycji, które znajdziesz w CENNIKU>>>
 • do projektu osiedlowego lista poparcia musi zawierać co najmniej jeden podpis mieszkańca,
 • w przypadku projektu ponadosiedlowego wymagane jest co najmniej dwadzieścia podpisów mieszkańców.
 • szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na dane osiedle lub w przypadku projektów ponadosiedlowych 2 000 000 zł;
 • każdy projekt musi mieć dokładnie wskazane osiedle, na którym będzie realizowany (należy pamiętać, że chodzi o nazwę jednostki pomocniczej miasta – osiedla, np. Bałuty Centrum, nie zaś zwyczajowo używanej nazwy);
 • nazwa i lokalizacja zgłaszanego projektu może składać się maksymalnie do 400 znaków ze spacjami a jego opis powinien mieć możliwie zwięzłą formę;
 • na mapie własności obejmującej teren miasta Łodzi możesz sprawdzić czy dany teren jest własnością albo we władaniu miasta Łodzi. Pamiętaj, że mapa ma charakter pomocniczy i informacyjny.
 • zwrócić uwagę na to, aby realizacja projektu była możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
 • zgłoszony projekt musi uwzględniać kryterium gospodarności (np. nie powinno się najpierw kłaść nowej nawierzchni drogi, a w kolejnym roku rozkopywać, by wykonać planowane już wcześniej odwodnienie).
 • jeśli będziesz miał/miała więcej pytań dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego skontaktuj się z nami: Biuro Aktywności Miejskiej tel. 42 638 46 00 lub mailowo: projekt.bo@uml.lodz.pl, lub zajrzyj do przygotowanej dla Ciebie strefy: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA>>>

pamiętaj!

Do projektu składanego za pomocą aplikacji należy dołączyć skan lub zdjęcie listy poparcia projektu. W sytuacji składania projektu w formie papierowej, listę poparcia należy dostarczyć do jednego ze wskazanych punktów informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców tj. ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110 oraz do siedziby Biura Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10 w godzinach pracy Urzędu.

Jeżeli projekt dotyczy instytucji, należy dostarczyć skan lub zdjęcie opinii zarządzającego instytucją oraz sposobu realizacji klauzuli ogólnodostępności przy składaniu projektu w formie elektronicznej. Opinie zarządzającego wraz z realizacją klauzuli ogólnodostępności można dostarczyć w formie papierowej do jednego z ww. miejsc.

KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024/2025

Kontakt