Najczęściej zadawane pytania

Kwestie podstawowe i etap składania projektów do ŁBO

Etap analizy merytorycznej projektów

Etap głosowania

Etap ustalania wyników głosowania oraz realizacji projektów

Kontakt