Harmonogram

HARMONOGRAM ŁBO 2020/2021
15 czerwca ogłoszenie konsultacji społecznych
22 czerwca – 6 lipca składanie projektów
22 czerwca – 3 września analiza merytoryczna, opiniowanie projektów przez Rady Osiedli
7 – 25 września posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego RM
1 października posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego ds. ŁBO
5 października publikacja listy projektów z decyzją Komitetu
5 – 12 października składanie odwołań od decyzji
13 – 20 października rozpatrywanie odwołań
23 października publikacja listy projektów do głosowania, publikacja punktów do głosowania
6 – 16 listopada głosowanie papierowe
6 – 30 listopada głosowanie elektroniczne
do 30 grudnia ogłoszenie wyników głosowania
Kontakt