Podział środków między osiedlami

Podział środków między osiedla dla Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021

Rejon

Nazwa osiedla

Skrót dla osiedla

Liczba mieszkańców

Kwota dla osiedla

Bałuty

Bałuty Centrum

BC

44033

753.000,00 zł

Bałuty Doły

BD

39980

720.000,00 zł

Bałuty Zachodnie

BZ

7025

457.000,00 zł

Julianów-Marysin-Rogi

JM

11493

492.000,00 zł

Łagiewniki

LA

1665

414.000,00 zł

Radogoszcz

RA

30700

646.000,00 zł

Teofilów-Wielkopolska

TW

42318

739.000,00 zł

Wzniesień Łódzkich

WL

1321

411.000,00 zł

Górna

Chojny

CH

31817

655.000,00 zł

Chojny-Dąbrowa

CD

45877

768.000,00 zł

Górniak

GO

17227

538.000,00 zł

Nad Nerem

NN

1083

409.000,00 zł

Piastów-Kurak

PK

18975

552.000,00 zł

Rokicie

RO

16547

533.000,00 zł

Ruda

RU

11297

491.000,00 zł

Wiskitno

WI

3495

428.000,00 zł

Polesie

Karolew-Retkinia Wschód

KR

35360

683.000,00 zł

Koziny

KO

9688

478.000,00 zł

Lublinek-Pienista

LP

5627

446.000,00 zł

im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

MM

1598

413.000,00 zł

Retkinia Zachód-Smulsko

RS

25613

605.000,00 zł

Stare Polesie

SP

32095

657.000,00 zł

Zdrowie-Mania

ZM

3044

425.000,00 zł

Złotno

ZL

8694

470.000,00 zł

Śródmieście

Katedralna

KA

34570

677.000,00 zł

Śródmieście-Wschód

WS

17014

537.000,00 zł

Widzew

Andrzejów

AN

5757

447.000,00 zł

Dolina Łódki

DL

2410

420.000,00 zł

Mileszki

MI

2028

417.000,00 zł

Nowosolna

NO

4250

434.000,00 zł

Nr 33

NR

1292

411.000,00 zł

Olechów-Janów

OJ

21037

569.000,00 zł

Stary Widzew

SW

20774

567.000,00 zł

Stoki-Sikawa-Podgórze

ST

10656

486.000,00 zł

Widzew Wschód

WW

36734

694.000,00 zł

Zarzew

ZA

19668

558.000,00 zł

Suma końcowa

622762

19.400.000,00 zł

Kontakt