Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Przedszkole Miejskie nr 14 przy ul. Lubeckiego 5 w Łodzi
zatrudni od: 22 listopada 2021 r.
stanowisko: STARSZY INTENDENT
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 678-36-74
data złożenia oferty/aktualizacja: 19.10.2021
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 przy ul Milionowej 64 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: ROBOTNIK GOSPODARCZY
wymiar zatrudnienia: 3/4 etatu
kontakt: 42 672 -33 -46
data złożenia oferty/aktualizacja: 11.10.2021

Praca dla nauczycieli

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 19.10.2021
Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Brackiej 51a w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 656-24-06
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.10.2021
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 3,5 godziny tygodniowo - 0,15 et.
aplikacje/CV:
kontakt: 42 679 - 39 - 02
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.10.2021
Przedszkole Miejskie nr 230 przy ul. Przylesie 22 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 2.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 648 -83 -22
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.10.2021
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - zastępstwo
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636 -01 -80
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.10.2021
Kontakt