Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty/aktualizacja: 08.09.2021
Przedszkole Miejskie nr 84 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Wierzbowej 40 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
stanowisko: KUCHARZ
wymiar zatrudnienia: 0.9 et.
aplikacje/CV:
kontakt: 42 632 -07 -24
data złożenia oferty/aktualizacja: 08.09.2021

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - zastępstwo
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636 -01 -80
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.09.2021
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 4 godziny tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.09.2021
Przedszkole Miejskie nr 230 przy ul. Przylesie 22 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 2.30 godz. tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 648 -83 -22
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.09.2021
Przedszkole Miejskie nr 63 przy ul. Potokowej 15 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: RELIGIA
wymiar zatrudnienia: 3,5 godziny tygodniowo - 0,15 et.
aplikacje/CV:
kontakt: 42 679 - 39 - 02
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.09.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: FIZYKA
wymiar zatrudnienia: etat - umowa o pracę
aplikacje/CV:

sekretariat@liceummundurowe.pl

data złożenia oferty / aktualizacja: 08.09.2021
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2021 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.09.2021
Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Brackiej 51a w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 656-24-06
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.09.2021
Przedszkole Miejskie nr 73 przy ul. M. Gandhiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 4 października 2021 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651-62 -14
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.09.2021
Kontakt