Dofinansowanie z WFOŚiGW

Ekoogródki, Ekopracownie i Edukacja Ekologiczna

W ramach projektów dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych utworzone zostały tzw. "ekoogródki" i "ekopracownie" oraz realizowane są zajęcia w ramach edukacji ekologicznej.

Projekty te dotyczą:

  • utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych (konkurs "Nasza Eko-pracownia"). W ramach dotacji realizowany jest szereg prac remontowych, modernizacyjnych i wykończeniowych w przyszłych pracowniach oraz zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego.
  • utworzenia ogródków dydaktycznych / tematycznych przy placówkach oświatowych(konkurs "Nasz eko-ogródek")
  • przeprowadzenie warsztatów terenowych, wycieczek ekologicznych oraz stacjonarnych warsztatów czy też zajęć dla dzieci i młodzieży ("Edukacja Ekologiczna") Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, pogłębienie wrażliwości ekologicznej wychowanków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zaplanowanych zostało szereg konkursów z zakresu ekologii, w których nagrody zakupione zostały przy udziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli kształcących dzieci i młodzież z zakresu tematyki ekologicznej. Przy ich wykorzystaniu zorganizowano na terenie placówek wiele wydarzeń: bali, spotkań, wystaw czy też akcji upowszechniających kwestie ekologii.

Sprawdź, które placówki otrzymały dotację

Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi
Projekt: Z ekologią żyjmy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie - program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 17.632,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi
Projekt: Mali odkrywcy lasu - wykorzystanie polisensorycznych zdolności dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 74 w Łodzi do poznawania i kształtowania pozytywnych zadań w celu ochrony ekosystemu leśnego
Wartość ogólna zadania: 13.705,00 PLN
Wartość dofinansowania: 11.920,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi
Projekt: Kolorowa łąka i jej mieszkańcy - projekt edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 16.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 14.400,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 84 w Łodzi
Projekt: Ogród bez tajemnic- utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 84 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 16.272,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13.800,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi
Projekt: Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi "Ekolaków podróże, bliżej naturze"
Wartość ogólna zadania: 19.350,00 PLN
Wartość dofinansowania: 14.850,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi
Projekt: Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi "Tajemniczy świat przyrody - wokół Nas"
Wartość ogólna zadania: 22.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 19.800,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi
Projekt: Program Edukacji Przyrodniczo - Ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi "Światło, które daje życie"
Wartość dofinansowania: 9.859,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 89 w Łodzi
Projekt: Nauka i zabawa z Dinusiem w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 89 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 41.500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 35.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi
Projekt: Ekolaki poznają las, park, ogród i wieś regionu łódzkiego - program z zakresu edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 18.915,00 PLN
Wartość dofinansowania: 16.690,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi
Projekt: Cztery żywioły - dzieci natury program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 90 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 14.970,00 PLN
Wartość dofinansowania: 10.970,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi
Projekt: Szanuj przyrodę i dbaj o zdrowieprogram edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 90 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 17.588,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi
Projekt: EKOSKRZAT NA WSI Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 18.450,00 PLN
Wartość dofinansowania: 16.450,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi
Projekt: Ekoskrzat w parku Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 11.950,00 PLN
Wartość dofinansowania: 10.450,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi
Projekt: EKOSKRZAT BADACZEM Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 9.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi
Projekt: Projekt ekologiczny "Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy i rośniemy" realizowany w przedszkolu Miejskim nr 98 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 12.534,00 PLN
Wartość dofinansowania: 11.280,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Publiczne Gimnazjum 15 w Łodzi
Projekt: Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Flora naszego regionu
Wartość ogólna zadania: 15.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Publiczne Gimnazjum 33 w Łodzi
Projekt: Młody ekolog w drodze do rozwoju zrównoważonego - czyli od edukacji i działania do postaw i zachowań proekologicznych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 21.700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 19.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi
Projekt: Ekologia w regionie - program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi
Wartość dofinansowania: 19.222,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi
Projekt: Utworzenie pracowni biologiczno-ekologicznej w Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 34.542,00 PLN
Wartość dofinansowania: 32.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Publiczne Gimnazjum nr 17 w Łodzi
Projekt: Utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino o nazwie "Laboratorium Młodego Przyrodnika"
Wartość ogólna zadania: 39.900,00 PLN
Wartość dofinansowania: 37.700,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Kontakt