Działalność gospodarcza

PRAWO DO ZAŁOŻENIA FIRMY

Jeśli jesteś osobą przedsiębiorczą, kreatywną i samodzielnie chcesz decydować o Swojej przyszłości możesz otworzyć działalność gospodarczą.

GDZIE?

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

 1. Aleje Politechniki 32, tel. 42 638-56-39 - umów się na wizytę i urzędnik pomoże Ci w wypełnieniu formalności.

Możesz też złożyć wniosek przez Internet: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00.

Konieczny jest jednak profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

 • czym chcesz się zajmować (znać kod PKD, który opisuje Twoją działalność).
 • jak będzie nazywać się Twoja firma?
 • jaka będzie forma opodatkowania?
 • jak prowadzić księgowość i jakim rachunkiem będziesz się posługiwać?
 • czy rodzaj działalności którą chcesz prowadzić wymaga pozwolenia właściwych instytucji publicznych lub wymaga posiadania określonych uprawnień zawodowych?

oraz  musisz posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres zgłaszasz jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ( np. prawo własności/współwłasności nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa, najem, użyczenie)

Dokumenty można wypełnić na miejscu przy pomocy urzędnika.

PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności – tabela kodów https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Profil zaufany - umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu. Można do tego wykorzystać m.in. konto bankowe, w którym uwiarygodniono Twoje dane osobowe więc wizyta w urzędzie jest niepotrzebna.

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://pz.gov.pl/pz/index

Co można m.in. dzięki temu załatwić:

 • Zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
 • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Kwalifikowany podpis elektroniczny – to połączenie danych w formie elektronicznej oraz innych, które razem tworzą możliwość identyfikacji osoby, która taki podpis złożyła. Podpis taki jest uznawany za równoznaczny z podpisem własnoręcznym. Za pomocą podpisu kwalifikowanego możesz nie tylko załatwiać sprawy urzędowe, ale też np. zawierać umowy na odległość.

Kontakt