Prawa pacjenta

PRAWA PACJENTA

Pacjenci, którzy ukończyli 18 rok życia, są pełnoletni, mają prawo do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących swojego zdrowia. Leczenie takiego pacjenta/pacjentki nie może zostać podjęte bez jego/jej zgody, za wyjątkiem przypadków szczególnych, w których pacjentka/pacjent nie jest zdolna/zdolny do świadomego wyrażenia zgody lub jest ubezwłasnowolniona/ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie.

INTERNETOWE KONTO PACJENTA – co dzięki temu zyskujesz?

 • możliwość wyboru lekarza pierwszego kontaktu,
 • listę miejsc, w których możesz się leczyć,
 • Informacje o świadczeniach (wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ,
 • informacje o prawach do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je masz i na jakiej podstawie,
 • listę wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były Tobie zlecone,
 • dostęp do upoważnień do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim bliskim,
 • dostęp do zgód na świadczenia zdrowotne, które wyrażasz,
 • dostęp do zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Ci lekarze,
 • informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płacisz,
 • dostęp do e-recept,
 • dostęp do e-skierowań,
 • dostęp do e-zwolnień, które wystawiają Ci lekarze.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/internetowe-konto-pacjenta/

 

INFORMATOR O TERMINACH LECZENIA  Gdzie? Kiedy?

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EKUZ

Planujesz podróż po Europie - załóż Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ - karta potwierdza Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

UBEZPIECZENIE

Konstytucja gwarantuje Ci prawo do ochrony zdrowia, jednak nie zawsze możesz mieć prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej.

 • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego mają pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, emeryci, renciści, osoby zgłoszone jako bezrobotni do Powiatowego Urzędu Pracy uczniowie, studenci, ale także członkowie rodzin tych osób, którzy mogą być pod takie ubezpieczenie „podpięci".
 • Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego jest odprowadzanie składek zdrowotnych. Płatnikami wtedy są:
  - pracodawcy (opłacają składki pracowników)
  - szkoły (uczniów),
  - urzędy pracy (bezrobotnych),
  - uczelnie (studentów)
  - indywidualne osoby - prowadzące działalność gospodarczą, które zgłaszają się do ubezpieczenia samodzielnie.
Kontakt