Realizacja projektów

Realizacja projektów ŁBO 2024

| B001BC | Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Bałuty Centrum
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Uzgadnianie z Liderem zakresu prac.
Termin realizacji zadania: 29.11.2024
ID zadania: B001BC
| B005TW | Wybieramy Teofilów: KINO LETNIE DLA TEOFILOWA TEO_SEANS
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Przygotowywanie dokumentów celem przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Przygotowywanie procedury przetargowej.
Termin realizacji zadania: 30.09.2024
ID zadania: B005TW
| B007BC | Zielona ul. Julianowska - drzewa i krzewy w pasie rozdziału
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Uzgadnianie z Liderem zakresu prac.
Termin realizacji zadania: 29.11.2024
ID zadania: B007BC
| B010BC | Rozbetonowanie skrzyżowania Lutomierska/Włókniarzy
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kształtowania Środowiska
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Zadanie zostanie przekazane do ZDiT.
ID zadania: B010BC
| B012BC | Remont zieleńców na ul. Piwnej
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Uzgadnianie z Liderem zakresu prac.
Termin realizacji zadania: 29.11.2024
ID zadania: B012BC
| B016BD | Monitoring na Osiedlu Bałuty-Doły – ETAP II
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Straż Miejska
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Przygotowanie postępowania przetargowego.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: W trakcie procedury przetargowej.
Termin realizacji zadania: 30.11.2024
ID zadania: B016BD
| B029RA | Rowerowe połączenie osiedla przy Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Gospodarki Komunalnej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Analiza wniosku z BO. Przeprowadzono rozeznanie rynku na wykonanie projektu. Trwa przygotowanie wniosku do postępowania na wybór projektanta.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Trwa wybór Wykonawcy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Termin realizacji zadania: 31.12.2024
ID zadania: B029RA
| B033BZ | Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Mikołajew ul. Plonowa 18
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Umowa z Wykonawcą podpisana.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Realizacja zakupów.
Termin realizacji zadania: 29.11.2024
ID zadania: B033BZ
| B034BD | Łąka bylinowa dla owadów i motyli przy ul. Marysińskiej
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Uzgadnianie z Liderem zakresu prac.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Szacowanie wartości zamówienia.
Termin realizacji zadania: 30.06.2024
ID zadania: B034BD
| B035LA | Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Inwestycji Miejskich
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Ogłoszenie przetargu zaplanowane na marzec br.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Przetarg ogłoszony trwa analiza ofert.
ID zadania: B035LA
| B037BC | Pielęgnujmy Klony na Klonowej
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: zrealizowane
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew.
ID zadania: B037BC
| B039TW | ZIELONY TEOFILÓW - Lawendowe pole w Parku Żeromskiego
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Zawarto umowę-opcję z wykonawcą - termin realizacji do 31.05.2024 r.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Zawarto umowę-opcję z wykonawcą - termin realizacji do 31.05.2024 r.
Termin realizacji zadania: 31.05.2024
ID zadania: B039TW
| B042JM | Pielęgnujmy Zieleń na Stawach Wasiaka
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Zawarto umowę-opcję z wykonawcą - termin realizacji do 30.06.2024 r.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Trwają prace pielęgnacyjne drzew, zlecono (na maj) koszenie trawników.
Termin realizacji zadania: 30.06.2024
ID zadania: B042JM
| B057JM | Drzewom też się coś należy! - pielęgnacja drzew w Parku Julianowskim
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: zrealizowane
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Przygotowano umowę-opcję z wykonawcą - termin realizacji do 31.03.2024 r.
Termin realizacji zadania: 31.03.2024
ID zadania: B057JM
| B058JM | Jak na grilla, to tylko u Adama - Park A. Mickiewicza
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Przygotowano umowę-opcję z wykonawcą - termin realizacji do 30.06.2024 r.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Trwają prace pielęgnacyjne drzew, zlecono (na maj) koszenie trawników.
Termin realizacji zadania: 30.06.2024
ID zadania: B058JM
| B059BC | Strefa relaksu na Żubardziu
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Gospodarki Komunalnej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Analiza wniosku z BO. Przeprowadzono rozeznanie rynku na wykonanie projektu. Trwa przygotowanie postępowania na wybór projektanta.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: W dniu 09.04.2024 r. odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach projektowania partycypacyjnego, podczas którego omówione zostały możliwe rozwiązania w ramach zadania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Termin realizacji zadania: 31.12.2024
ID zadania: B059BC
| B062LA | Drewniany EKO PRZYSTANEK na krańcówce MPK „Arturówek”
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Dróg i Transportu
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Trwają przygotowania do wszczęcia przetargu.
Termin realizacji zadania: 31.12.2024
ID zadania: B062LA
| B065BC | Łąka kwietna na Skwerze Jagiełły
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Trwa procedura wyboru wykonawcy (obecnie oszacowanie wartości zamówienia).
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Wyłoniono wykonawcę - termin realizacji 24.05.2024 r.
Termin realizacji zadania: 30.06.2024
ID zadania: B065BC
| B067JM | Bezpieczne schody w Parku Julianowskim
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: zrealizowane
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Zawarto umowę z wykonawcą - termin reazlizacji 31.03.2024 r. Trwają prace budowlane.
Termin realizacji zadania: 31.03.2024
ID zadania: B067JM
| B074BD | Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Bałuty Doły
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Sportu
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2024: Ogłoszono konkurs ofert na realizatora zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2024: Rozstrzygnięto konkurs ofert i zawarto umowę z realizatorem zadania.
Termin realizacji zadania: 31.12.2024
ID zadania: B074BD
Kontakt