Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Przedszkole Miejskie nr 39 przy ul. Wierzbowej 6F w Łodzi
zatrudni od: 1 sierpnia 2023
stanowisko: ROBOTNIK GOSPODARCZY
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 678-40-72
data złożenia oferty/aktualizacja: 10.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
stanowisko: STARSZA WOŹNA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651-50-57
data złożenia oferty/aktualizacja: 04.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
stanowisko: KUCHARKA / KUCHARZ
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty/aktualizacja: 04.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 138 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 40
zatrudni od: zaraz
stanowisko: KUCHARZ
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 674-72-39
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.04.2023
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Milionowej 64 w Łodzi
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT ds. SPRAW ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 672-33-46
data złożenia oferty/aktualizacja: 26.04.2023

Praca dla nauczycieli

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Maratońskiej 47B w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat - 18 godzin tygodniowo- zastępstwo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258-48-83
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.05.2023
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Maratońskiej 47B w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: 9/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258-48-83
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.05.2023
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 przy przy ul. Maratońskiej 47B w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: DORADZTWO ZAWODOWE
wymiar zatrudnienia: 1,68/18 godzin
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258- 48- 83
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.05.2023
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Maratońskiej 47B w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: REWALIDACJA
wymiar zatrudnienia: etat - 22 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258-48-83
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.05.2023
Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 przy przy ul. Maratońskiej 47B w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: BIOLOGIA/PRZYRODA
wymiar zatrudnienia: 20/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 258- 48- 83
data złożenia oferty / aktualizacja: 23.05.2023
Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze CENTRUM przy ul. Gdańskiej 156 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / BIZNES i ZARZĄDZANIE
wymiar zatrudnienia: 3 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636-91-02
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.05.2023
Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze CENTRUM przy ul. Gdańskiej 156 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA
wymiar zatrudnienia: 2 godziny tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636-91-02
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.05.2023
Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze CENTRUM przy ul. Gdańskiej 156 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: MATEMATYKA (mile widziane uprawnienia do nauczania fizyki lub/i informatyki)
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636-91-02
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.05.2023
Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze CENTRUM przy ul. Gdańskiej 156 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: FIZYKA
wymiar zatrudnienia: 8 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636-91-02
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.05.2023
Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze CENTRUM przy ul. Gdańskiej 156 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: INFORMATYKA
wymiar zatrudnienia: 9 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636-91-02
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 39 przy ul. Wierzbowej 6F w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 678-40-72
data złożenia oferty / aktualizacja: 10.05.2023
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: 12 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.05.2023
Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK Natolin 50 /dojazd komunikacją miejską z Łodzi MPK: linie 53B, 54C i 54D oraz busy: spod Galerii Łódzkiej, Manufaktury i Dworca Północnego/
zatrudni od: zaraz
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - umowa o pracę
aplikacje/CV:
kontakt: 505 102 604
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 105 przy ul. Szamotulskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.05.2023
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PEDAGOG SPECJALNY
wymiar zatrudnienia: 8 i 1/2 godz. tygodniowo (8,30/22)
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 04.05.2023
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.04.2023
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: GEOGRAFIA
wymiar zatrudnienia: 7 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.04.2023
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: 9 godzin tygodniowo
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.04.2023
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.04.2023
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: INFORMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.04.2023
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 10 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 27.04.2023
Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Jana 6 w Łodzi
zatrudni od: zaraz lub od września 2023
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 651-96-40
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.04.2023
Przedszkole Miejskie nr 14 przy ul. Lubeckiego 5 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 3 etaty - 1 etat (25 godz. tygodniowo) w grupie 6-latków; 2 etaty (po 22 godz. tyg.) w grupach 4 - 5-latków
aplikacje/CV:

kontakt@pm14.elodz.edu.pl  oferty można składać elektronicznie lub osobiście w placówce, do 19 maja 2023

kontakt: 42 678-36-74
data złożenia oferty / aktualizacja: 18.04.2023
Przedszkole Miejskie nr 43 przy ul.Obornickiej 6 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2023
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: 2 etaty - po 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV:
kontakt:
data złożenia oferty / aktualizacja: 18.04.2023
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81 w Łodzi
zatrudni od: zaraz
przedmiot: PSYCHOLOG
wymiar zatrudnienia: 8,25 godziny
aplikacje/CV:
kontakt: 42 636- 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: JĘZYK POLSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: HISTORIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt:
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: BIOLOGIA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt:
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 571 332 204
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: września 2023
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.03.2023
Kontakt