Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie są 133 placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze.

Współpraca w ramach Sieci to:

  • spotkania robocze, szkolenia i konferencje dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia,
  • wsparcie szkół materiałami dydaktycznymi o tematyce zdrowotnej,
  • edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
  • wsparcie działań prozdrowotnych organizowanych przez placówki.

Kontakt z koordynatorem:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 pok. 117

tel. (42) 272 62 70, (42) 638 47 34

Placówki Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Przedszkole Miejskie nr 73
Adres placówki: 91-012 Łódź, ul. Gandhiego 3
Telefon: tel. (42) 651 62 14
e-mail: kontakt@pm73.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 81
Adres placówki: 91-838 Łódź, ul. Młynarska 38
Telefon: tel. (42) 657 20 45
e-mail: kontakt@pm81.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 84
Adres placówki: 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 40
Telefon: tel. (42) 678 99 19
e-mail: kontakt@pm84.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 88
Adres placówki: 93-503 Łódź, ul. Rogozińskiego 4
Telefon: tel. (42) 684 22 78
e-mail: kontakt@pm88.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 89
Adres placówki: 93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 7a
Telefon: tel. (42) 684 76 63
e-mail: kontakt@pm89.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 93
Adres placówki: 92-005 Lodź, ul. Wichrowa 1A
Telefon: tel. (42) 679 36 73
e-mail: kontakt@pm93.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 94
Adres placówki: 92-108 Łódź, ul. Janosika 136
Telefon: tel. (42) 679 25 64
e-mail: kontakt@pm94.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 98
Adres placówki: 90-764 Łódź, ul. Legionów 126
Telefon: tel. (42) 633 62 36
e-mail: kontakt@pm98.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 102
Adres placówki: 93-142 Łódź, ul. Kołowa 31
Telefon: tel. (42) 647 07 24
e-mail: kontakt@pm102.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 105
Adres placówki: 91-037 Łódź, ul. Szmaotulska 9
Telefon: tel. (42) 651 50 57
e-mail: kontakt@pm105.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 110
Adres placówki: 91-024 Łódź, ul. Uniejowska 2a
Telefon: tel. (42) 651 65 62
e-mail: kontakt@pm110.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 117
Adres placówki: 93-248 Łódź, ul. Kadłubka 38
Telefon: tel. (42) 643 36 72
e-mail: kontakt@pm117.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 118
Adres placówki: 93-256 Łódź, ul. Gabrieli Zapolskiej 54
Telefon: tel. (42) 643 31 93
e-mail: kontakt@pm118.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 119
Adres placówki: 93-203 Łódź, ul. Rydla 17
Telefon: tel. (42) 643 23 54
e-mail: kontakt@pm119.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 121
Adres placówki: 91-013 Łódź, ul. Tybury 4b
Telefon: tel. (42) 651 64 27
e-mail: kontakt@pm121.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 122
Adres placówki: 93-540 Łódź, ul. Będzińska 3
Telefon: tel. (42) 684 96 59
e-mail: kontakt@pm122.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 124
Adres placówki: 93-554 Łódź, ul. Cieszyńska 16
Telefon: tel. (42) 648 57 19, 786 084 222
e-mail: kontakt@pm124.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 125
Adres placówki: 90-158 Łódź, ul. Małachowskiego 14/20
Telefon: tel. (42) 678 33 98
e-mail: kontakt@pm125.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 126
Adres placówki: 93-253 Łódź, ul. Broniewskiego 101/103
Telefon: tel. (42) 643 51 21
e-mail: kontakt@pm126.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 128
Adres placówki: 91-144 Łódź, al. Harcerzy Zatorowców 2
Telefon: tel. (42) 655 77 93
e-mail: kontakt@pm128.elodz.edu.pl
Kontakt