Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie są 133 placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze.

Współpraca w ramach Sieci to:

  • spotkania robocze, szkolenia i konferencje dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia,
  • wsparcie szkół materiałami dydaktycznymi o tematyce zdrowotnej,
  • edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
  • wsparcie działań prozdrowotnych organizowanych przez placówki.

Kontakt z koordynatorem:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 pok. 117

tel. (42) 272 62 70, (42) 638 47 34

Placówki Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Przedszkole Miejskie nr 131
Adres placówki: 93-272 Łódź, ul. Podgórna 57a
Telefon: tel. (42) 643 45 50
e-mail: kontakt@pm131.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 138
Adres placówki: 90-030 Łódź, ul. Przędzalniana 40
Telefon: tel. (42) 674 72 39
e-mail: kontakt@pm138.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 149
Adres placówki: 91-469 Łódź, ul. Murarska 42
Telefon: tel. (42) 255 37 97
e-mail: kontakt@pm149.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 155
Adres placówki: 93-149 Łódź, ul. Mazurska 47
Telefon: tel. (42) 643 87 38
e-mail: kontakt@pm155.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 160
Adres placówki: 91-850 Łódź, ul. Marysińska 100A
Telefon: tel. (42) 657 52 82
e-mail: kontakt@pm160.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 170
Adres placówki: 94-052 Łódź, ul. Ks. Popiełuszki 13A
Telefon: tel. (42) 686 46 53
e-mail: kontakt@pm170.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 183
Adres placówki: 92-544 Łódź, ul. Czernika 18
Telefon: tel. (42) 673 85 97
e-mail: kontakt@pm183.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 185
Adres placówki: 92-207 Łódź, ul. Szpitalna 13
Telefon: tel. (42) 674 36 12
e-mail: kontakt@pm185.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 200
Adres placówki: 93-323 Łódź, ul. Zamknięta 1
Telefon: tel. (42) 646 31 20
e-mail: kontakt@pm200.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 215
Adres placówki: 93-356 Łódź, ul. Budowlana 11/13
Telefon: tel. (42) 646 61 43
e-mail: kontakt@pm215.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 220
Adres placówki: 90-251 Łódź, ul. Jaracza 68
Telefon: tel. (42) 631 98 49
e-mail: kontakt@pm220.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 227
Adres placówki: 92-310 Łódź, ul. Milionowa 72
Telefon: tel. (42) 672 33 00
e-mail: kontakt@pm227.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 233
Adres placówki: 93-642 Łódź, ul. Kolumny 301
Telefon: tel. (42) 649 98 68
e-mail: kontakt@pm233.elodz.edu.pl
Przedszkole Miejskie nr 235
Adres placówki: 91-358 Łódź, ul. Stawowa 28
Telefon: tel. (42) 659 35 62
e-mail: kontakt@pm235.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
Adres placówki: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 24
Telefon: tel. (42) 632 07 24
e-mail: sekretariat@sp1-lodz.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
Adres placówki: 91-144 Łódź, al. Harcerzy Zatorowców 6
Telefon: tel. (42) 655 79 05
e-mail: kontakt@sp3.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 4
Adres placówki: 92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 101
Telefon: tel. (42) 674 35 76
e-mail: kontakt@sp4.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 6
Adres placówki: 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 116
Telefon: tel. (42) 686 75 04
e-mail: kontakt@sp6.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 11
Adres placówki: 94-107 Łódź, ul. Hufcowa 20A
Telefon: tel. (42) 252 28 00
e-mail: kontakt@sp11.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 12
Adres placówki: 92-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3
Telefon: tel. (42) 672 94 27
e-mail: kontakt@sp12.elodz.edu.pl
Kontakt