Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie są 133 placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze.

Współpraca w ramach Sieci to:

  • spotkania robocze, szkolenia i konferencje dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia,
  • wsparcie szkół materiałami dydaktycznymi o tematyce zdrowotnej,
  • edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
  • wsparcie działań prozdrowotnych organizowanych przez placówki.

Kontakt z koordynatorem:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 pok. 117

tel. (42) 272 62 70, (42) 638 47 34

Placówki Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 14
Adres placówki: 90-301 Łódź, ul. Wigury 8/10
Telefon: tel. (42) 636 15 35
e-mail: kontakt@sp14.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 19
Adres placówki: 84-108 Łódź, ul. Balonowa 1
Telefon: tel. (42) 686 47 89
e-mail: kontakt@sp19.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 23
Adres placówki: 90-707 Łódź, ul. Gdańska 16
Telefon: tel. (42) 633 60 09
e-mail: kontakt@sp23.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 24
Adres placówki: 91-308 Łódź, ul. Ciesielska 14 A
Telefon: tel. (42) 654 32 60
e-mail: kontakt@sp24.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 26
Adres placówki: 90-745 Łódź, ul. Kpt. St. Pogonowskiego 27/29
Telefon: tel. (42) 632 29 93
e-mail: kontakt@sp26.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 29
Adres placówki: 92-338 Łódź, ul. Przędzalniana 70
Telefon: tel. (42) 256 72 71
e-mail: kontakt@sp29.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 30
Adres placówki: 91-855 Łódź, ul. Rysownicza 1/3
Telefon: tel. (42) 655-34-95
e-mail: sekretariatsp30@tlen.pl
Szkoła Podstawowa nr 33
Adres placówki: 92-512 Łódź, ul. Lermontowa 7
Telefon: tel. (42) 672 70 95
e-mail: kontakt@sp33.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 34
Adres placówki: 92-508 Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9
Telefon: tel. (42) 673 01 15
e-mail: kontakt@sp34.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 35
Adres placówki: 91-013 Łódź, ul. Tybury 4
Telefon: tel. (42) 651 61 20
e-mail: kontakt@sp35.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 37
Adres placówki: 93-207 Łódź, ul Szpitalna 9/11
Telefon: tel. (42) 674 19 08
e-mail: kontakt@sp37.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 38
Adres placówki: 93-144 Łódź, ul. Krochmalna 21
Telefon: tel. (42) 663 66 81
e-mail: kontakt@sp38.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 39 w SOSW nr 6
Adres placówki: 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24
Telefon: tel. (42) 657 79 41
e-mail: kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 40
Adres placówki: 94-203 Łódź, ul. Praussa 2
Telefon: tel. (42) 633 79 22
e-mail: kontakt@sp40.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 42
Adres placówki: 93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
Telefon: tel. (42) 684 23 68
e-mail: kontakt@sp42.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 44
Adres placówki: 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100
Telefon: tel. (42) 686 48 89
e-mail: kontakt@sp44.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 46
Adres placówki: 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Telefon: tel. (42) 637 77 32
e-mail: kontakt@sp46.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 51
Adres placówki: 93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 11a
Telefon: tel. (42) 684 38 18
e-mail: kontakt@sp51.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 54
Adres placówki: 91-050 Łódź, ul. Wróbla 5
Telefon: tel. (42) 651 80 00
e-mail: kontakt@sp54.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 55
Adres placówki: 91-349 Łódź, ul. Mackiewicza 9
Telefon: tel. (42) 251 88 22
e-mail: szkola55@poczta.onet.pl
Kontakt