Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie są 133 placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze.

Współpraca w ramach Sieci to:

  • spotkania robocze, szkolenia i konferencje dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia,
  • wsparcie szkół materiałami dydaktycznymi o tematyce zdrowotnej,
  • edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
  • wsparcie działań prozdrowotnych organizowanych przez placówki.

Kontakt z koordynatorem:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 pok. 117

tel. (42) 272 62 70, (42) 638 47 34

Placówki Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 60 w ZSS nr 9
Adres placówki: 91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 86
Telefon: tel. (42) 617 74 80
e-mail: kontakt@sps60.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 61
Adres placówki: 91-520 Łódź, ul. Okólna 183
Telefon: tel. (42) 659 00 10
e-mail: kontakt@sp61.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 64
Adres placówki: 93-262 Łódź, ul. Anczyca 6
Telefon: tel. (42) 643 12 01
e-mail: kontakt@sp64.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 65
Adres placówki: 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10
Telefon: tel. (42) 651 56 21
e-mail: szkola@sp65lodz.pl
Szkoła Podstawowa nr 70
Adres placówki: 90-207 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 22
Telefon: tel. (42) 632 66 51
e-mail: kontakt@sp70.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 79
Adres placówki: 91-404 Łódź, ul. Pomorska 138
Telefon: tel. (42) 678 60 70
e-mail: kontakt@sp79.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 81
Adres placówki: 91-762 Łódź, ul. E.Plater 28/32
Telefon: tel. (42) 656 10 09
e-mail: kontakt@sp81.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 83
Adres placówki: 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21
Telefon: tel. (42) 684 07 09
e-mail: kontakt@sp83.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 91
Adres placówki: 91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 45
Telefon: tel. (42) 611 68 55
e-mail: sekretariat@sp91lodz.pl
Szkoła Podstawowa nr 105 w ZSS nr 3
Adres placówki: 91-744 Łódź, ul. Sucharskiego 2
Telefon: tel. (42) 656 16 58
e-mail: kontakt@sps105.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 109
Adres placówki: 93-379 Łódź, ul. Pryncypalna 74
Telefon: tel. (42) 640 97 98
e-mail: kontakt@sp109.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 110
Adres placówki: 93-329 Łódź, ul. Zamknięta 3
Telefon: tel. (42) 646 31 40
e-mail: kontakt@sp110.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 111
Adres placówki: 90-252 Łódź, ul. Jaracza 44/46
Telefon: tel. (42) 633 12 56
e-mail: kontakt@sp111.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 113
Adres placówki: 93-010 Łódź, ul. Unicka 6
Telefon: tel. (42) 684 61 59
e-mail: kontakt@sp113.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 114
Adres placówki: 92-310 Łódź, ul. Milionowa 64
Telefon: tel. (42) 672 33 46
e-mail: kontakt@zszp5.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 116
Adres placówki: 91-231 Łódź, ul. Ratajska 2/4
Telefon: tel. (42) 650 44 40
e-mail: kontakt@sp116.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 120
Adres placówki: 91-503 Łódź, ul. Centralna 40
Telefon: tel. (42) 659 71 20
e-mail: kontakt@sp120.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 125
Adres placówki: 93-429 Łódź, ul. Dzwonowa 18/20
Telefon: tel. (42) 684 84 20
e-mail: kontakt@sp125.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 130
Adres placówki: 93-645 Łódź, ul. Gościniec 1
Telefon: tel. (42) 649 95 83
e-mail: kontakt@sp130.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 141
Adres placówki: 92-402 Łódź, ul. Zakładowa 35
Telefon: tel. (42) 670 99 93
e-mail: kontakt@sp141.elodz.edu.pl
Kontakt