Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie są 133 placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze.

Współpraca w ramach Sieci to:

  • spotkania robocze, szkolenia i konferencje dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia,
  • wsparcie szkół materiałami dydaktycznymi o tematyce zdrowotnej,
  • edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
  • wsparcie działań prozdrowotnych organizowanych przez placówki.

Kontakt z koordynatorem:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 pok. 117

tel. (42) 272 62 70, (42) 638 47 34

Placówki Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 142
Adres placówki: 91-527 Łódź, ul. Łupkowa 6
Telefon: tel. (42) 659 76 38
e-mail: kontakt@Sp142.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 143
Adres placówki: 93-459 Łódź, ul. Kuźnicka 12
Telefon: tel. (42) 684 73 54
e-mail: kontakt@sp143.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 145 przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1
Adres placówki: 92-101 Łódź, ul. Krokusowa 15 /17
Telefon: tel. (42) 679 58 47
e-mail: kontakt@sp145.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 149
Adres placówki: 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 69a
Telefon: tel. (42) 643 52 42
e-mail: kontakt@sp149.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 152
Adres placówki: 90-559 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54
Telefon: tel. (42) 637 56 94
e-mail: kontakt@sp152.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 153
Adres placówki: 91-811 Łódź, ul. Obrońców Westerplatte 28
Telefon: tel. (42) 657 12 98
e-mail: kontakt@sp153.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 160
Adres placówki: 90-513 Łódź, ul. A. Struga 24
Telefon: tel. (42) 637 25 29
e-mail: kontakt@sp160.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 162
Adres placówki: 93-321 Łódź, ul. Powszechna 15
Telefon: tel. (42) 646 20 02
e-mail: kontakt@sp162.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 166
Adres placówki: 91-037 Łódź, ul. Szamotulska 1/7
Telefon: tel. (42) 651 57 57
e-mail: kontakt@sp166.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 169
Adres placówki: 94-231 Łódź, ul. Napoleońska 7/17
Telefon: tel. (42) 634 74 11
e-mail: kontakt@sp169.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 170
Adres placówki: 90-038 Łódź, ul. Miedziana 1/3
Telefon: tel. (42) 674 37 42
e-mail: kontakt@sp170.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 173
Adres placówki: 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46
Telefon: tel. (42) 633 17 39
e-mail: kontakt@sp173.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 174
Adres placówki: 93–259 Łódź, ul. Gałczyńskiego 6
Telefon: tel. (42) 643 14 71
e-mail: kontakt@sp174.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 189
Adres placówki: 93-2013 Łódź, ul. Kossaka 19
Telefon: tel. (42) 643 45 49
e-mail: kontakt@sp189.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 190
Adres placówki: 93-154 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
Telefon: tel. (42) 643 28 47
e-mail: kontakt@sp190.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 192 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
Adres placówki: 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24a
Telefon: tel. (42) 688 78 66
e-mail: kontakt@zszp1.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 194 w ZSS nr 7
Adres placówki: 93-143 Łódź, ul. Siarczana 29/35
Telefon: tel. (42) 643 66 26
e-mail: kontakt@sps194.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 199
Adres placówki: 92-504 Łódź, ul. Elsnera 8
Telefon: tel. (42) 671 03 63
e-mail: kontakt@sp199.elodz.edu.pl
Kontakt