Łódzka Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie są 133 placówki: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze.

Współpraca w ramach Sieci to:

  • spotkania robocze, szkolenia i konferencje dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia,
  • wsparcie szkół materiałami dydaktycznymi o tematyce zdrowotnej,
  • edukacja zdrowotna w szkołach i przedszkolach,
  • wsparcie działań prozdrowotnych organizowanych przez placówki.

Kontakt z koordynatorem:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47 pok. 117

tel. (42) 272 62 70, (42) 638 47 34

Placówki Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201
Adres placówki: 91-474 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
Telefon: tel. (42) 656 35 34
e-mail: szkola201@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Adres placówki: 92-720 Łódź, ul. Jugosłowiańska 2
Telefon: tel. (42) 648 41 70
e-mail: kontakt@zszp2.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 205
Adres placówki: 92-413 Łódź, ul. Dąbrówki 1
Telefon: tel. (42) 670 99 98
e-mail: kontakt@sp205.elodz.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 211 przy MOW nr 3
Adres placówki: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 151
Telefon: tel. (42) 612 29 35
e-mail: mow3lodz@gmail.com
Szkoła Podstawowa T.O. Edukacja
Adres placówki: 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 2/4
Telefon: tel. (42) 636 81 53
e-mail: biuro@to.edu.pl
XXI Liceum Ogólnokształcące
Adres placówki: 90-509 Łódź, ul. Kopernika 2
Telefon: tel. (42) 636 68 54
e-mail: sekretariat@lo21.elodz.edu.pl
XXIII Liceum Ogólnokształcące
Adres placówki: 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 159
Telefon: tel. (42) 674 58 72
e-mail: kontakt@lo23.elodz.edu.pl
XLVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 8
Adres placówki: 92-538 Łódź, ul. Czernika 1/3
Telefon: tel. (42) 673 86 83
e-mail: szkola@47lo.pl
SOSW nr 6: LVI Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 23
Adres placówki: 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24
Telefon: tel. (42) 657 79 41
e-mail: kontakt@sosw6.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9: Technikum nr 9, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9
Adres placówki: 93-590 Łódź, al. Politechniki 38
Telefon: tel. (42) 684-11-27
e-mail: kontakt@zsp9.elodz.edu.pl
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych: Technikum nr 17, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17
Adres placówki: 93-502 Łódź, al. Politechniki 37
Telefon: tel. (42) 648 71 12
e-mail: kontakt@zsti.elodz.edu.pl
Zespół Szkól Przemysłu Spożywczego: Technikum nr 6, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Adres placówki: 95-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137
Telefon: tel. (42) 655 10 40
e-mail: kontakt@zsps.elodz.edu.pl
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 przy MOW Nr 3
Adres placówki: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 151
Telefon: tel. (42) 612-29-35
e-mail: mow3lodz@gmail.com
Kontakt