Dofinansowanie z WFOŚiGW

Ekoogródki, Ekopracownie i Edukacja Ekologiczna

W ramach projektów dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych utworzone zostały tzw. "ekoogródki" i "ekopracownie" oraz realizowane są zajęcia w ramach edukacji ekologicznej.

Projekty te dotyczą:

  • utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych (konkurs "Nasza Eko-pracownia"). W ramach dotacji realizowany jest szereg prac remontowych, modernizacyjnych i wykończeniowych w przyszłych pracowniach oraz zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego.
  • utworzenia ogródków dydaktycznych / tematycznych przy placówkach oświatowych(konkurs "Nasz eko-ogródek")
  • przeprowadzenie warsztatów terenowych, wycieczek ekologicznych oraz stacjonarnych warsztatów czy też zajęć dla dzieci i młodzieży ("Edukacja Ekologiczna") Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, pogłębienie wrażliwości ekologicznej wychowanków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zaplanowanych zostało szereg konkursów z zakresu ekologii, w których nagrody zakupione zostały przy udziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli kształcących dzieci i młodzież z zakresu tematyki ekologicznej. Przy ich wykorzystaniu zorganizowano na terenie placówek wiele wydarzeń: bali, spotkań, wystaw czy też akcji upowszechniających kwestie ekologii.

Sprawdź, które placówki otrzymały dotację

I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Projekt: Łódzka woda - czysta woda. Projekt realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi, wartość dofinansowania
Wartość dofinansowania: 17.890,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Projekt: Odnawialne źródła energii - teraźniejszość i przyszłość - program Edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Narutowicza w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 27.300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Projekt: Inspiruje mnie przyroda program edukacji ekologicznej w IX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 37.800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 34.800,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi
Projekt: Projekt pn. "Zielona Przystań" - ogród dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 32.780,00 PLN
Wartość dofinansowania: 26.780,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi
Projekt: Realizacja przez Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi programu pt. "Przyroda źródłem doznań zmysłowych"
Wartość ogólna zadania: 33.490,00 PLN
Wartość dofinansowania: 29.990,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 105 w Łodzi
Projekt: Ogród przedszkolny miejscem poznawania świata przyrody w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 9
Wartość ogólna zadania: 41.177,00 PLN
Wartość dofinansowania: 31.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi
Projekt: Program "Ekologia w mieście, ekologia na wsi" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 5.100,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4.590,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 120 w Łodzi
Projekt: Człowiek jako cząstka przyrody - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 29.800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 25.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 124 w Łodzi
Projekt: Czarodziejski Ogród - utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim Nr 124 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 30.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 25.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 124 w Łodzi
Projekt: Zielony Uniwersytet Dziecięcy - program edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 124 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 12.403,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi
Projekt: Jestem częścią świata przyrody działania ekologiczne w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 25.837,00 PLN
Wartość dofinansowania: 21.823,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi
Projekt: MAŁY BADACZ I ODKRYWCA - działania ekologiczne przeznaczone dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 26.280,00 PLN
Wartość dofinansowania: 22.030,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi
Projekt: Zakątki naszego ogrodu ogródek dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 15.241,00 PLN
Wartość dofinansowania: 12.192,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 138 w Łodzi
Projekt: Przyjaciele Lasu - program edukacji przyrodniczo-ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 138 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 17.480,00 PLN
Wartość dofinansowania: 14.980,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 139 w Łodzi
Projekt: O co proszą drzewa z naszego ogrodu Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 139 w Łodzi"
Wartość ogólna zadania: 25.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 21.700,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 142 w Łodzi
Projekt: Utworzenie ogródka dydaktycznego "Cztery pory roku" przy Przedszkolu Miejskim nr 142 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 14.235,00 PLN
Wartość dofinansowania: 12.100,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 144 w Łodzi
Projekt: Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 144 w Łodzi sprzymierzeńcami mikrokosmosu
Wartość dofinansowania: 14.758,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
Projekt: Przedszkolak na leśnym szlaku - edukacja przyrodniczo ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 24.620,00 PLN
Wartość dofinansowania: 21.570,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi
Projekt: Ogródek dydaktyczny - "Jesionowy Zakątek" utworzony przy Przedszkolu Miejskim nr 16 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 63.335,00 PLN
Wartość dofinansowania: 34.675,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 160 w Łodzi
Projekt: Ekoprzedszkolak wie - co służy czystej ziemi, powietrzu i wodzie - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 160 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 16.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Kontakt