Dofinansowanie z WFOŚiGW

Ekoogródki, Ekopracownie i Edukacja Ekologiczna

W ramach projektów dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych utworzone zostały tzw. "ekoogródki" i "ekopracownie" oraz realizowane są zajęcia w ramach edukacji ekologicznej.

Projekty te dotyczą:

  • utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych (konkurs "Nasza Eko-pracownia"). W ramach dotacji realizowany jest szereg prac remontowych, modernizacyjnych i wykończeniowych w przyszłych pracowniach oraz zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego.
  • utworzenia ogródków dydaktycznych / tematycznych przy placówkach oświatowych(konkurs "Nasz eko-ogródek")
  • przeprowadzenie warsztatów terenowych, wycieczek ekologicznych oraz stacjonarnych warsztatów czy też zajęć dla dzieci i młodzieży ("Edukacja Ekologiczna") Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, pogłębienie wrażliwości ekologicznej wychowanków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zaplanowanych zostało szereg konkursów z zakresu ekologii, w których nagrody zakupione zostały przy udziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli kształcących dzieci i młodzież z zakresu tematyki ekologicznej. Przy ich wykorzystaniu zorganizowano na terenie placówek wiele wydarzeń: bali, spotkań, wystaw czy też akcji upowszechniających kwestie ekologii.

Sprawdź, które placówki otrzymały dotację

Przedszkole Miejskie nr 164 w Łodzi
Projekt: Pszczoła, ważka, gąsienica to dla przedszkolaka wielka tajemnica - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 164 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 14.530,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13.030,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 164 w Łodzi
Projekt: Wody i lasu do czasu - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 164
Wartość dofinansowania: 9.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 17 w Łodzi
Projekt: Las, park i zwierzęta wokół nas - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 12.825,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi
Projekt: Ekologicznie działamy radość z tego mamy - Projekt edukacji ekologicznej realizowanej przez Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 17.325,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 171 w Łodzi
Projekt: PTAKI - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 171 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 16.750,00 PLN
Wartość dofinansowania: 15.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 171 w Łodzi
Projekt: WODA - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 171 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 9.900,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 171 w Łodzi
Projekt: LAS edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 171 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 20.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 17.900,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
Projekt: Dbając o przyrodę - poznajemy i uczymy się chronić ekosystemy - Projekt edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 20.535,00 PLN
Wartość dofinansowania: 18.440,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
Projekt: Poznajemy ekosystemy leśne naturalne i stworzone ręką człowieka - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 16.803,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 175 w Łodzi
Projekt: Tęczowy ogród-edukacja przyrodnicza w Przedszkolu Miejskim nr 175 w Łodzi-utworzenie ogródka dydaktycznego
Wartość ogólna zadania: 37.668,00 PLN
Wartość dofinansowania: 31.493,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 183 w Łodzi
Projekt: Woda to Twój przyjaciel - oszczędzaj ją program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 183 w Łodzi" - Projekt edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 14.250,00 PLN
Wartość dofinansowania: 12.150,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi
Projekt: W przyrodzie siła - Żywioły - program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 27.710,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24.510,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi
Projekt: Skarby Ziemi - program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 29.306,00 PLN
Wartość dofinansowania: 26.100,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi
Projekt: Do biedronki przyszedł żuk" - program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 16.700,00
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
Projekt: Śladami zwierząt - od dinozaura do pszczoły - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 24.980,00 PLN
Wartość dofinansowania: 19.980,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
Projekt: Tropiciele wiosennej przyrody realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 28.450,00 PLN
Wartość dofinansowania: 25.450,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi
Projekt: Leśny Ogród Doświadczalny - ogród dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 38.500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 31.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekoogródek
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi
Projekt: Szczęściarze na tropie wody - edukacja przyrodniczo ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 27.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi
Projekt: W Lasku Widzewskim - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 24.600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 22.100,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi
Projekt: Program ekologiczny "Szlakiem rzek województwa łódzkiego - rzeka nie jedno ma imię" realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 208
Wartość ogólna zadania: 8.850,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7.350,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Kontakt