Dofinansowanie z WFOŚiGW

Ekoogródki, Ekopracownie i Edukacja Ekologiczna

W ramach projektów dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych utworzone zostały tzw. "ekoogródki" i "ekopracownie" oraz realizowane są zajęcia w ramach edukacji ekologicznej.

Projekty te dotyczą:

  • utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych (konkurs "Nasza Eko-pracownia"). W ramach dotacji realizowany jest szereg prac remontowych, modernizacyjnych i wykończeniowych w przyszłych pracowniach oraz zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego.
  • utworzenia ogródków dydaktycznych / tematycznych przy placówkach oświatowych(konkurs "Nasz eko-ogródek")
  • przeprowadzenie warsztatów terenowych, wycieczek ekologicznych oraz stacjonarnych warsztatów czy też zajęć dla dzieci i młodzieży ("Edukacja Ekologiczna") Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, pogłębienie wrażliwości ekologicznej wychowanków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zaplanowanych zostało szereg konkursów z zakresu ekologii, w których nagrody zakupione zostały przy udziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli kształcących dzieci i młodzież z zakresu tematyki ekologicznej. Przy ich wykorzystaniu zorganizowano na terenie placówek wiele wydarzeń: bali, spotkań, wystaw czy też akcji upowszechniających kwestie ekologii.

Sprawdź, które placówki otrzymały dotację

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łodzi
Projekt: Pracownia ekologiczna w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 36.780,00 PLN
Wartość dofinansowania: 34.280,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi
Projekt: Poznajemy walory regionu łódzkiego - projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 33.034,00 PLN
Wartość dofinansowania: 29.730,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Publiczne Gimnazjum nr 30 w Łodzi
Projekt: Utworzenie Eko-pracowni w Publicznym Gimnazjum nr 30 im. Adama Mikiewicza w Łodzi Eko-Edukatorium"
Wartość ogólna zadania: 30.413,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24.659,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2016
Publiczne Gimnazjum nr 34 w Łodzi
Projekt: Młodzi Eko-Badacze - pracownia edukacji ekologicznej w 34 Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 32.300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 27.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Publiczne Gimnazjum nr 43 w Łodzi
Projekt: Projekt pn. Utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej "Przystanek - Natura" w Publicznym Gimnazjum Nr 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 37.300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 34.700,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi
Projekt: Ekologiczne żywienie zdrowia daje wiele - projekt ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 31.960,00 PLN
Wartość dofinansowania: 28.760,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi
Projekt: Łowcy Ekoświata - program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 26.895,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi
Projekt: Zakup i nasadzenia roślin na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 21 876 zł
Wartość dofinansowania: 13 126 zł
Rodzaj projektu: Otwarty nabór
Rok realizacji: 2017
Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi
Projekt: Nie samym chlebem żyje człowiek, czyste powietrze to również zdrowie
Wartość ogólna zadania: 29.401,00 zł
Wartość dofinansowania: 24.990,00 zł
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2017/2018
Szkoła Podstawowa nr 113 w Łodzi
Projekt: ZDROWO JEMY - EKOLOGICZNIE ŻYJEMY - program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 113
Wartość ogólna zadania: 7.840,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7.056,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Szkoła Podstawowa nr 114 w Łodzi
Projekt: Poznaję, szanuję, chronię - 114ściaki Ekodzieciaki" - Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 114 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 24.590,00 PLN
Wartość dofinansowania: 22.090,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi
Projekt: EKO-FREESTYL - program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 20.321,00 PLN
Wartość dofinansowania: 18.430,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi
Projekt: Program edukacyjny pn."Chronimy i badamy ekosystemy wodne" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 120 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 8.860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7.840,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi
Projekt: Utworzenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi pod nazwą "Łódką po Łodzi"
Wartość ogólna zadania: 41.630,00 PLN
Wartość dofinansowania: 39.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 130 w Łodzi
Projekt: Eko-badacz - program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 24.816,00 PLN
Wartość dofinansowania: 22.310,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi
Projekt: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Kącik Młodego Tropiciela Przyrody" w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 55.119,00 PLN
Wartość dofinansowania: 49.594,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi
Projekt: Moja wymarzona ekopracownia - "Szkolne Eko atelier" w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 40.210,00 PLN
Wartość dofinansowania: 38.100,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi
Projekt: Realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów klas 1-3 "Ekologia to ja sam, więc o własne zdrowie dbam" w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 19.600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 17.100,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi
Projekt: Realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej "Z ptakami za pan brat", w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 27.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi
Projekt: Projekt pn.Utworzenie "Naszej Eko-pracowni" w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 40.817,00 PLN
Wartość dofinansowania: 34.667,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2016
Kontakt