Dofinansowanie z WFOŚiGW

Ekoogródki, Ekopracownie i Edukacja Ekologiczna

W ramach projektów dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych utworzone zostały tzw. "ekoogródki" i "ekopracownie" oraz realizowane są zajęcia w ramach edukacji ekologicznej.

Projekty te dotyczą:

  • utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych (konkurs "Nasza Eko-pracownia"). W ramach dotacji realizowany jest szereg prac remontowych, modernizacyjnych i wykończeniowych w przyszłych pracowniach oraz zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego.
  • utworzenia ogródków dydaktycznych / tematycznych przy placówkach oświatowych(konkurs "Nasz eko-ogródek")
  • przeprowadzenie warsztatów terenowych, wycieczek ekologicznych oraz stacjonarnych warsztatów czy też zajęć dla dzieci i młodzieży ("Edukacja Ekologiczna") Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, pogłębienie wrażliwości ekologicznej wychowanków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zaplanowanych zostało szereg konkursów z zakresu ekologii, w których nagrody zakupione zostały przy udziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli kształcących dzieci i młodzież z zakresu tematyki ekologicznej. Przy ich wykorzystaniu zorganizowano na terenie placówek wiele wydarzeń: bali, spotkań, wystaw czy też akcji upowszechniających kwestie ekologii.

Sprawdź, które placówki otrzymały dotację

Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi
Projekt: Utworzenie pracowni przyrodniczej przy szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi "Skarby lasu"
Wartość ogólna zadania: 35.691,36 PLN
Wartość dofinansowania: 33.591,36 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi
Projekt: Poznajemy różne źródła energii i ich wpływ na środowisko naturalne - zadanie realizowane w SP nr 166 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 17.689,00 PLN
Wartość dofinansowania: 15.920,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi
Projekt: Eko-tropiciele, program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 30.910,00 PLN
Wartość dofinansowania: 27.710,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi
Projekt: Projekt pn. "Moja wymarzona ekopracownia" w Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 43.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 39.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 23 w Łodzi
Projekt: Pracownia przyrodnicza "Nasza Eko-Planeta" w Szkole Podstawowej nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 28.794,60 PLN
Wartość dofinansowania: 24.199,60 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 30 w Łodzi
Projekt: Ekologiczny zawrót głowy w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 26.112,00 PLN
Wartość dofinansowania: 23.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi
Projekt: Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi "Młody ekoprzyrodnik"
Wartość ogólna zadania: 41.689,00 PLN
Wartość dofinansowania: 39.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
Projekt: Załoga zielonych detektywów Szkoły Podstawowej Nr 36 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 32.393,00 PLN
Wartość dofinansowania: 28.440,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 38 w Łodzi
Projekt: EkoMocni - naładowani zieloną energią - Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 38 im. dr. H. Jordana w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 40.700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 38.500,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 44 w Łodzi
Projekt: Poznajemy Świat lokalnie, poznajemy Świat globalnie - ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 42.392,46 PLN
Wartość dofinansowania: 39.592,46 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi
Projekt: Projekt pn. Ekopracownia "Ekologia Miasta" w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi"
Wartość ogólna zadania: 30.394,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24.712,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi
Projekt: Ogólnołódzkie Konkursy: Informatyczno-Przyrodniczy i Fotograficzny o tematyce ekologicznej "Naturalnie odpowiedzialni - moda na ekologię" realizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 4.856,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4.280,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi
Projekt: Moja wymarzona ekopracownia - utworzenie pracowni przyrodniczej "EKOLANDIA" przy Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 43.950,00 PLN
Wartość dofinansowania: 39.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi
Projekt: Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi "Zielono mi, czyli śladami ekologii"
Wartość ogólna zadania: 35.872,92 PLN
Wartość dofinansowania: 33.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 56 w Łodzi
Projekt: Remont i modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi "Ogrody Łodzi"
Wartość ogólna zadania: 38.980,00 PLN
Wartość dofinansowania: 36.200,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi
Projekt: Utworzenie pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi pod nazwą "Ekozakątek"
Wartość ogólna zadania: 39.300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 37.300,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi
Projekt: Utworzenie Eko-pracowni w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi w Zespole Szkół Integracyjnych nr1 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 41.505,00 PLN
Wartość dofinansowania: 35.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2016
VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Projekt: Uczniowie VIII LO w Łodzi- odkrywcami osobliwości przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej
Wartość ogólna zadania: 24.100,00 PLN
Wartość dofinansowania: 21.600,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Projekt: Szkolny Projekt Ekologiczny XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi "Poczuj Naturę (2000)!"
Wartość ogólna zadania: 19.240,00 PLN
Wartość dofinansowania: 16.940,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Projekt: Utworzenie pracowni ekologicznej EKO-GEO-ŚWIAT w XXIII LO w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 24.605,00 PLN
Wartość dofinansowania: 21.783,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Kontakt