Dofinansowanie z WFOŚiGW

Ekoogródki, Ekopracownie i Edukacja Ekologiczna

W ramach projektów dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych utworzone zostały tzw. "ekoogródki" i "ekopracownie" oraz realizowane są zajęcia w ramach edukacji ekologicznej.

Projekty te dotyczą:

  • utworzenia szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych (konkurs "Nasza Eko-pracownia"). W ramach dotacji realizowany jest szereg prac remontowych, modernizacyjnych i wykończeniowych w przyszłych pracowniach oraz zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego.
  • utworzenia ogródków dydaktycznych / tematycznych przy placówkach oświatowych(konkurs "Nasz eko-ogródek")
  • przeprowadzenie warsztatów terenowych, wycieczek ekologicznych oraz stacjonarnych warsztatów czy też zajęć dla dzieci i młodzieży ("Edukacja Ekologiczna") Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, pogłębienie wrażliwości ekologicznej wychowanków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zaplanowanych zostało szereg konkursów z zakresu ekologii, w których nagrody zakupione zostały przy udziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, stanowiące wsparcie dla nauczycieli kształcących dzieci i młodzież z zakresu tematyki ekologicznej. Przy ich wykorzystaniu zorganizowano na terenie placówek wiele wydarzeń: bali, spotkań, wystaw czy też akcji upowszechniających kwestie ekologii.

Sprawdź, które placówki otrzymały dotację

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi
Projekt: Pracownia "Zagrożenia ekologiczne XXI wieku" w XXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi"
Wartość ogólna zadania: 35.530,00 PLN
Wartość dofinansowania: 25.185,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2016
Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. W.Grabskiego w Łodzi
Projekt: Projekt pn."Ekopokolenie w ZSETH" - utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. W.Grabskiego w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 35.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 29.750,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2016
Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi
Projekt: Utworzenie "Pracowni przyrodniczo - leśnej" w Zespole Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 35.455,00 PLN
Wartość dofinansowania: 30.135,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2016
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi
Projekt: Projekt ekologiczny dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi, pn. "Przyroda - poznaję, szanuję i chronię"
Wartość ogólna zadania: 21.616,00 PLN
Wartość dofinansowania: 18.380,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Łodzi
Projekt: Utworzenie Eko-Pracowni "Raj dla ekochemika" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej
Wartość ogólna zadania: 40.401,00 PLN
Wartość dofinansowania: 28.777,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2016
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi
Projekt: Stworzenie Ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Łodzi pod nazwą "Ekosfera"
Wartość ogólna zadania: 36.100,00 PLN
Wartość dofinansowania: 34.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Ekopracownia
Rok realizacji: 2015
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi
Projekt: Edukacja ekologiczna w ZSO nr 7 w Łodzi - Bogactwo źródeł odnawialnych w Regionie Łódzkim
Wartość ogólna zadania: 10.367,00 PLN
Wartość dofinansowania: 9.330,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi
Projekt: Program edukacyjny "W zdrowym ciele, zdrowy duch" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 21.340,00 PLN
Wartość dofinansowania: 20.340,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi
Projekt: Człowiek - równowaga-środowisko - stosowanie nowoczesnych technologii a czystość środowiska przyrodniczego. Program z zakresu edukacji ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 14.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 11.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi
Projekt: Dekalog ekologa - program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 18.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi
Projekt: Z ekologią za pan brat dbam o świat w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 17.300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 15.000,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2016
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi
Projekt: Z EKOLOGIĄ "ZA PAN BRAT" IDĘ PRZEZ ŚWIAT w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi
Wartość dofinansowania: 15.760,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2015
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi
Projekt: Eko-Zawodowcy - program realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi
Wartość ogólna zadania: 17.760,00 PLN
Wartość dofinansowania: 15.950,00 PLN
Rodzaj projektu: Edukacja Ekologiczna
Rok realizacji: 2014
Kontakt