Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miasta Łodzi prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

W punkcie można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

Zakres prac objętych dofinansowaniem:

  • wymiana źródła ciepła na paliwo stałe wraz z instalacją c.o. i c.w.u.
  • termomodernizacja wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych
  • wentylacja mechaniczna
  • instalacja fotowoltaiczna – tylko przy wymianie źródła ciepła

Wysokość dotacji: od 30% do 90%

Nabór wniosków: w trybie ciągłym.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Szczegóły dotyczące programu Czyste powietrze tutaj: www.czystepowietrze.gov.pl

 

Efekty realizacji programu Czyste Powietrze w Mieście Łódź od początku trwania programu do 31.12.2022 roku:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

2287

1809

892

11 444 027,80

 

 

Kontakt z punktem konsultacyjnym:

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

TELEFONICZNY: 42 272 66 22,

MAILOWY: dotacja.smog@uml.lodz.pl

OSOBISTY: al. Piłsudskiego 100 (pok. 74), 92-326  Łódź

Kontakt