Komisja Dialogu Obywatelskiego

Przewodniczący KDO:
Adam Zawisny
Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
tel. 511 111 747
adam.zawisny@niezaleznezycie.pl

Zastępca Przewodniczącego KDO:
Marcin Urbaniak
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
murbaniak@slyszeserce.org.pl

Sekretarz KDO:
Anna Czapińska - Zajda
tel. 506 959 950
a.zajda@pomost-lodz.org

KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami

Dnia 8 listopada 2013 r. Zarządzeniem nr 5293/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi (zarządzenia zmieniające nr 1173/VII/15 oraz 6742/VII/17) powołana została KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami.

Praca w KDO

Skontaktuj się z Nami

Kontakt